ნაწარმოებები


“წერილების კონკურსი“     * * *     დაწვრილებით ურაკპარაკის ფორუმზე კონკურსების თემაში     * * *     http://urakparaki.com/?m=13&Theme=1517     * * *    

ავტორი: ადვოკატი კახაბერ როდინაძე
ჟანრი: კრიტიკა-პუბლიცისტიკა
16 ივლისი, 2018


ქართველი ლიბერალების უკუღმართი ლოგიკა: იყო თუ არა მე-2 მსოფლიო ომი ქართველების ომი?

ქართველი ლიბერალების უკუღმართი ლოგიკა: იყო თუ არა მე-2 მსოფლიო ომი ქართველების ომი?


ქართველების სიძულვილით და გერმანელი ნაცისტების სიყვარულით დაბრმავებული, ძირითადად ებრაული და სომხური წარმოშობის ”ქართველი” ლიბერალების უკუღმართი ლოგიკა: თუ მე-2 მსოფლიო ომის დროს ქართველი სსრკ-ს (რომლის შემადგენლობაში შედიოდა საქართველოს სსრ) არმიაში იბრძოდა გერმანიის წინააღმდეგ, ეს არ იყო ქართველის ომი, მაგრამ თუ მე-2 მსოფლიო ომის დროს ქართველი გერმანიის არმიაში იბრძოდა სსრკ-ს, ბრიტანეთის, აშშ-ს წინააღმდეგ, ეს ქართველის ომი იყო.


დააკვირდით, ქართველების სიძულვილით და გერმანელი ნაცისტების სიყვარულით დაბრმავებული, ძირითადად ებრაული და სომხური წარმოშობის ”ქართველი” ლიბერალები ამბობენ, რომ მე-2 მსოფლიო ომი, სსრკ-ს, აგრეთვე მისი მოკავშირეების დიდი ბრიტანეთის, აშშ-ს და კიდევ რამდენიმე ათეული სახელმწიფოს  ომი გერმანიის წინააღმდეგ იყო რუსეთ-გერმანიის ომი, და ესე იგი, არ იყო საქართველოს ომიო.


დავუშვათ, ვითომ ასეა.


დავსვათ მარტივი კითხვა: ქართველები რომ გერმანიის არმიაში ომობდნენ სსრკ-ს წინააღმდეგ, ეს ქართველების ომი იყო?


ლიბერალების პასუხია, კი, ეს ქართველების ომი იყოო.


ანუ, ლიბერალების ლოგიკით, თუ ქართველი სსრკ-ს (რომლის შემადგენლობაში შედიოდა საქართველოს სსრ) არმიაში იბრძოდა გერმანიის წინააღმდეგ, ეს არ იყო ქართველის ომი, მაგრამ თუ ქართველი გერმანიის არმიაში იბრძოდა სსრკ-ს, ბრიტანეთის, აშშ-ს წინააღმდეგ, ეს ქართველის ომი იყო.


ხედავთ ლოგიკის რღვევას?


ხედავთ, რა უკუღმართად არის ქართველი ლიბერალის აზროვნება მოწყობილი?


არ არის შემთხვევითი, რომ ამ უკუღმართი სულიერი ორიენტაციის მატარებელი ლიბერალი ზურაბი ჟ. გარკვეული უკუღმართი ფიზიკური ორიენტაციის მატარებელიც იყო.


ვაკეთებთ დასკვნას: ეს უკუღმართები გერმანელი ნაცისტების გამმამართლებელი მაზოხისტები არიან.

ამიტომ მიისწრაფიან მე-4 რეიხში, ახლა ევრო კავშირი რომ დაირქვა.


P.S.
ქართველ ნაცისტებს მოსწონთ გერმანელი ნაცისტები, იდეოლოგიური სიახლოვის გამო. მაგრამ ავიწყდებათ, რომ გერმანელ ნაცისტებს ყველა არა-გერმანელი, მათ შორის, მთელი ქართველი ხალხი, ქართველი ნაცისტების ჩათვლით, არა-ადამიანებად მიაჩნდათ. ქართველი ნაცისტების ნაწილში, მართლები იყვნენ.

ცნობისთვის,

ნაცისტური პროპაგანდა აკრძალულია გაეროს გენასამბლეის 69/160 რეზოლუციით.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 142 პრიმა 1 მუხლის („რასობრივი დისკრიმინაცია“) თანახმად:

1. რასობრივი დისკრიმინაცია, ესე იგი ქმედება, ჩადენილი ეროვნული ან რასობრივი მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების, ეროვნული პატივისა და ღირსების დამცირების მიზნით, აგრეთვე რასის, კანის ფერის, ეროვნული ან ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით ადამიანის უფლებების პირდაპირი ან არაპირდაპირი შეზღუდვა ანდა იმავე ნიშნით ადამიანისათვის უპირატესობის მინიჭება, რამაც არსებითად ხელყო მისი უფლება, −
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი:
ა) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით;
ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.
3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება:
ა) ჩადენილი პირთა ჯგუფის მიერ;
ბ) რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლებისჩამორთმევით ან / და ჯარიმით.კახაბერ როდინაძე
ადვიკატი
ბათუმი, აჭარა
16.07.2018

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები

საიტის წევრს ნიკით:  ლევან დევაძე ვულოცავთ დაბადების დღეს