ნაწარმოებები


    * * *    

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
26 ივნისი, 2012


ჯორჯ გორდონ ბაირონი - პრომეთე

1
ტიტანო, შენი უკვდავ თვალებით
ტანჯვა-წამებას კაცობრიობის,
არ უყურებდი უგულისხმობით,
არც ამტყუნებდი კაცთ ხელაღებით.
სიბრალულისთვის კი ნაცვალგებად,
ტანჯვის ხანძარი აბრიალდება:
კავკასიონის კლდე, ჯაჭვი, ორბი,
გამოწვეული შენი ურჩობით,
სიამაყისგან დამალავ კრუნჩხვას -
ვარამისგან სულის შეხუთვას,
გმინვას გამოსცემ ამ სიმძიმილით,
არ გეპარება ეჭვი როდესაც,
შენს კვნესას ვინმე გაიგებს ზეცას,
ან ექო გაგთქვამს გამოძახილით.

2
ტიტანო, მაინც არ დაიჩივლებ -
თმენით გამობრძმედ შენს ნებელობას,
ტანჯვას არ ძალუძს მისი მკვლელობა,
ვერც მკაცრი ზეცა დაიმორჩილებს,
ვერც ტირანია ბრმა ბედისწერის
და სიძულვილით მართვის წესები -
გასართობად რომ რაიმეს შექმნის
და ემუქრება განადგურებით.
შენ კი წაგართვეს წყალობაც კვდომის,
ბედკრული ნიჭით მარადისობის,
რათა ტკივილი დიდხანს გეზიდა,
მეხთამცემელმა კი გამოგძალა
ტანჯვა-წამებით და დამუქრებით
ვაება შენი უბედურების;
მას მომავალი არ გაემხილა,
ვერც იქნებოდა ამიტომ მშვიდად.
რადგან დასაჯე შენი დუმილით,
სულში აღუძარ ნანვის სურვილი
და თავზარს რადგან ვეღარ მალავდა,
ხელში ელვები აუკანკალდა.

3
შენი ღვთიური დანაშაული
სიკეთე იყო და ის კანონი –
აძლიერებდი კაცს მისი გონით,
რომ ყოფილიყო  ნაკლებ ჩაგრული,
თუმცა  ეს გეგმა შენ ჩაგეშალა,
მაინც შემოგრჩა მოთმენის ძალა
და გამძლეობით მოიგერიებ
ზედმოწევნილ ჭირს უწყვლადი სულით,
რაც ცამ და მიწამ ვერ შეგირყიეს
და გვისახსოვრებ მაგალითს ბრძოლის:
შენ ხარ სიმბოლო და ნიშანწყალი,
მოკვდავთა მიზანსწრაფვის ნიშნული;
კაცშიც კი არის ღვთის ნატამალი,
მღვრიე ნაკადი წმინდა ბინულის
და ნაწილობრივ მასაც კი ძალუძს
წინასწარ ჭვრეტდეს თავის აღსასრულს:
უბადრუკობას თუ ამბოხებას,
და არავისგან მის მეოხებას
და მხოლოდ სულით წინაღუდგება,
როცა ეწვევა უბედურება.
თავის შეცნობით და მტკიცე ნებით 
ტანჯვაშიც შეძლებს იმის განჭვრეტას,
რა მიეცემა ნაცვლად განგებით,
ზეიმით ხვდება ამ გამოწვევას
და სიკვდილს აქცევს მის გამარჯვებად.


26 ივნისი, 2012 წ.


Prometheus
by George Gordon, Lord Byron

1
Titan! to whose immortal eyes
The sufferings of mortality,
Seen in their sad reality,
Were not as things that gods despise;
What was thy pity's recompense?
A silent suffering, and intense;
The rock, the vulture, and the chain,
All that the proud can feel of pain,
The agony they do not show,
The suffocating sense of woe,
Which speaks but in its loneliness,
And then is jealous lest the sky
Should have a listener, nor will sigh
Until its voice is echoless.

2
Titan! to thee the strife was given
Between the suffering and the will,
Which torture where they cannot kill;
And the inexorable Heaven,
And the deaf tyranny of Fate,
The ruling principle of Hate,
Which for its pleasure doth create
The things it may annihilate,
Refus'd thee even the boon to die:
The wretched gift Eternity
Was thine--and thou hast borne it well.
All that the Thunderer wrung from thee
Was but the menace which flung back
On him the torments of thy rack;
The fate thou didst so well foresee,
But would not to appease him tell;
And in thy Silence was his Sentence,
And in his Soul a vain repentance,
And evil dread so ill dissembled,
That in his hand the lightnings trembled.

3
Thy Godlike crime was to be kind,
To render with thy precepts less
The sum of human wretchedness,
And strengthen Man with his own mind;
But baffled as thou wert from high,
Still in thy patient energy,
In the endurance, and repulse
Of thine impenetrable Spirit,
Which Earth and Heaven could not convulse,
A mighty lesson we inherit:
Thou art a symbol and a sign
To Mortals of their fate and force;
Like thee, Man is in part divine,
A troubled stream from a pure source;
And Man in portions can foresee
His own funereal destiny;
His wretchedness, and his resistance,
And his sad unallied existence:
To which his Spirit may oppose
Itself--and equal to all woes,
And a firm will, and a deep sense,
Which even in torture can descry
Its own concenter'd recompense,
Triumphant where it dares defy,
And making Death a Victory.

1816


კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები