ნაწარმოებები


    * * *    

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
13 ივლისი, 2012


უილიამ ბლეიკი - ვეფხვი

ვეფხვო! ჰე ვეფხვო!  ცეცხლის კამკამით
ტყეების  წყვდიადს ანათებ ღამით,
ვისი უკვდავი  თვალით ან ხელით
იქმენ ასეთი ძრწოლისმომგვრელი?

რომელ ცებზე ან უფსკრულში წყლების
აენთო ცეცხლი შენი თვალების?
რომელი  ფრთებით ბედავდა  დევნას
და ცეცხლისათვის ხელისწავლებას?

რომელ  მხარბეჭით  და ხელოვნებით
შეძლო დაეწვნა გულის კუნთები?
და როცა გულმა დაგიწყო ძგერა,
ამ გულისძგერამ ვით არ შეზარა?

რომელ  ქურაში,  რომელი რკინით
გამოიჭედა ეგ შენი ტვინი?
ვინ შეძლო გრდემლის ხელებში პყრობა
და სასიკვდილო საფრთხის მიკრობა?

როცა  მთიები  შუბებს  დაყრიან,   
ცრემლით მორწყავენ ლურჯი ცის  თავანს,
გაეღიმება  თავის  ნაქმნარით?
ნუთუ მან შეგქმნა, ვინც შექმნა კრავი?

ვეფხვო! ჰე ვეფხვო!  ცეცხლის კამკამით
ტყეების  წყვდიადს ანათებ ღამით,
ვისი უკვდავი  თვალით ან ხელით
იქმენ ასეთი ძრწოლისმომგვრელი?


13 ივლისი, სვეტიცხოვლობა, 2012 წ.The Tyger – by William Blake


Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?

And what shoulder, and what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? and what dread feet?

What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?

When the stars threw down their spears,
And water'd heaven with their tears,
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?

Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye,
Dare frame thy fearful symmetry?

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები