ნაწარმოებები


    * * *    

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
5 ნოემბერი, 2014


ჯონ კიტსი - „მეფე ლირის“ გადაკითხვის წინ

ლაქარდიანო და მფლობელო ხმატკბილი მუღნის, 
შენ  სირინოზო,  დედოფლობდი  ვინც ბევრად ადრე,
შეწყვიტე ტკბილი ჰანგების ღვრა, ამ ზამთრიან დღეს,
დახურე ძველი  ფურცლები და მსწრაფლად დამუნჯდი!

მშვიდობით! რადგან კიდევ ერთხელ ატყდება შუღლი,
ვნებიან თიხას ბედისწერა მტრობას უცხადებს,
უნდა დავიწვა და მორჩილად მივიღებ სახმევს
შექსპირისეულ ტკბილი და თან მწარე ნარუქის.

პოეტთ ბელადო! ალბიონის ღრუბლების დასტავ,
დასაბამი ხართ ჩვენი ღრმა და მარადი საგნის!
თუ დავაპირე  მუხნარის ტყის გაღმა გადასვლა,
არ მსურს მოსაწყენ ზმანებებში უკვლოდ წანწალი.

თუკი დადაგვა შეეძლება ჩემი მწველ ალმურს,
ფენიქსის ახალ ფრთებს თუ მომცემ, ვიფრენ სადაც მსურს.

5 ნოემბერი, 2014 წ.


John Keats - ON SITTING DOWN TO READ
'KING LEAR’ ONCE AGAIN

О golden-tongued Romance, with serene lute!
Fair plumed Syren, Queen of far-away!
Leave melodizing on this wintry day,
Shut up thine olden pages, and be mute:

Adieu! for, once again, the fierce dispute
Betwixt damnation and impassioned clay
Must I burn through, once more humbly assay
The bitter-sweet of this Shakespearian fruit.

Chief Poet! and ye clouds of Albion,
Begetters of our deep eternal theme!
When through the old oak forest I am gone,
Let me not wander in a barren dream,

But, when I am consumed in the fire,
Give me new Phoenix wings to fly at my desire.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები