ნაწარმოებები


    * * *    

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
7 აპრილი, 2015


რაინერ მარია რილკე - სონეტები ორფევსისადმი III (პირველი ნაწილი)

ღმერთს შეუძლია. მაგრამ აბა მითხარი, როგორ,
მოკვდავს ვით ძალუძს აედევნოს მას მწირი ლირით?
გრძნობათა ქიშპით, შესაყარზე ორი ბილიკის,
გულში ვერავინ აუშენებს ტაძარს აპოლონს.

სიმღერა, როგორც შენ ასწავლი, არ არის გზნება
და საბოლოოდ მიღწევადის რაღაც წადილი,
არამედ - მხოლოდ არსებობა, ღვთისთვის - ადვილი,
როდის ვარსებობთ?  უზენაესს ან როდის ნებავს,

მოატრიალოს ჩვენკენ მიწა, ვარსკვლავთა წყება?
ეს ის არაა, ახალგაზრდავ, რაც გიყვარს, ოდეს
მოკუმულ ბაგეს ხმა გაგიღებს;  გადავიწყებას

უკვე ნამღერის - შეეგუე;  გასვლია ყავლი.
სიმართლით მღერა სხვა სულთქმაა, კარგად გესმოდეს -
ცარიელ ალაგს სულთქმა, ღმერთში ქროლა, გრიგალი.

7 აპრილი, ხარება, 2015 წ.


RAINER MARIA RILKE - Die Sonette an Orpheus
  III  (ERSTER TEIL)

Ein Gott vermags. Wie aber, sag mir, soll
ein Mann ihm folgen durch die schmale Leier?
Sein Sinn ist Zwiespalt. An der Kreuzung zweier
Herzwege steht kein Tempel fur Apoll.

Gesang, wie du ihn lehrst, ist nicht Begehr,
nicht Werbung um ein endlich noch Erreichtes;
Gesang ist Dasein. Fur den Gottein leichtes.
Wann aber sind wir? Und wann wendet er

an unser Sein die Erde und die Sterne?
Dies ists nicht, Jungling, dass du liebst, wenn auch
die Stimme dann den Mund dir aufstosst, - lerne

vergessen, dass du aufsangst. Das verrint.
In Wahreit singen, ist ein andrer Hauch.
Ein Hauch um nichts. Ein Wehn im Gott. Ein Wind.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები