ნაწარმოებები


    * * *    

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
14 მაისი, 2015


პერსი ბიში შელი - შიმშილის კოშკი

სადაც ქალაქის უბანია იავარქმნილი,
იყო აკვანი უწინ, აწ კი  -  სასაფლაოა
გამქრალი ხალხის -  სინანული სადაც დასტირის

გადავიწყების მძვინვარ ზვირთით დამსხვრეულ ხომალდთ,
შიმშილის კოშკი აღმართულა საკანთა ზევით,
ტუსაღთა ბორგვა პურის, ოქროს, სისხლის გამოა,

დანაშაულით გამოწვეულ მტანჯველ სასჯელით,
იღგზნება მათი საათების მბჟუტავი ალი,
ვიდრე თავდება სასიცოცხლო ძალების ზეთი.

იქ დგას გოდოლი, სხვა კოშკებზე ბევრად მაღალი;
მარმარილოსგან გამშვენებულს თვალს ჰკიდებთ თაღებს
წმინდა ტაძრების, კარიბჭეებს  შემკობილის რვალით,

მდიდრულად მორთულ პალატებს და  ქარიშხლის გამძლე, 
იტალიური სტილით ნაგებ პირქუშ ფანჩატურთ,
კოშკისაგან რომ დაჩრდილულან  და დგანან განზე,

ზვიად დილეგთან სიახლოვე, თითქოსდა, არ სურთ;
გოდოლს კი, ვით ლანდს უფორმოს და თავზარის დამცემს, 
წადილი იპყრობს მიეტმასნოს ამ ტურფა ასულთ,

მანამ კაშკაშებს, გარდიქმნება  სანამდე სარკედ
და აირეკლავს მათ კულულებს, ელფერს,  მშვენებას,
ეშხიან თვალებს, შეცდომათა ერთიან ნაკრებს
და აქცევს შეზრდილ მარმარილოს ქანდაკებებად.


14 მაისი, თამარობა, 2015 წ.Percy Bysshe Shelley - The Tower Of Famine

Amid the desolation of a city,
Which was the cradle, and is now the grave
Of an extinguished people,—so that Pity

Weeps o’er the shipwrecks of Oblivion’s wave,
There stands the Tower of Famine. It is built
Upon some prison-homes, whose dwellers rave

For bread, and gold, and blood: Pain, linked to Guilt,
Agitates the light flame of their hours,
Until its vital oil is spent or spilt.

There stands the pile, a tower amid the towers
And sacred domes; each marble-ribbed roof,
The brazen-gated temples, and the bowers

Of solitary wealth,--the tempest-proof
Pavilions of the dark Italian air,--
Are by its presence dimmed --they stand aloof,


And are withdrawn—so that the world is bare;
As if a spectre wrapped in shapeless terror
Amid a company of ladies fair


Should glide and glow, till it became a mirror
Of all their beauty, and their hair and hue,
The life of their sweet eyes, with all its error,
Should be absorbed, till they to marble grew

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები