ნაწარმოებები


    * * *    

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
27 აგვისტო, 2015


უილიამ შექსპირი - სონეტი CXXVI (126) (საბოლოო ვერსია)

ტურფა ბიჭუნავ, სილამაზე გაქვს ჯერ უცვლელი,
გიპყრია დროის  ცვლადი სარკე, საათი, ცელი;
წლების მატებამ ვერ დაამცრო შენი სიტურფე,
ხოლო შენს მიჯნურთ დასტყობიათ ასაკი უკვე.

გეტრფის ბუნებაც, არ ანებებს ჟამს შენს წახდენას,
წლებს უკან გაძლევს და მშვენებაც გაგიახლდება,
მისთვის შენა ხარ საგოგმანო,  ნასათუთევი,
დროს შენთვის ებრძვის, ცდილობს მოსპოს მისი წუთები.

მაინც უფრთხილდი, მის ნებიერს თუმც არ გაფუჭებს, 
მარადიულად არ ინახავს თავის საუნჯეს;
ვალის გადახდას როცა მოსთხოვს ჟამი ანგარი,
შენს თავს დროს მისცემს, გაისტუმრებს ამით ანგარიშს.

27 აგვისტო, 2015 წ.William Shakespeare – Sonnet CXXVI (126)

O thou, my lovely boy, who in thy power
Dost hold Time's fickle glass, his sickle, hour;
Who hast by waning grown, and therein show'st
Thy lovers withering as thy sweet self grow'st;

If Nature, sovereign mistress over wrack,
As thou goest onwards, still will pluck thee back,
She keeps thee to this purpose, that her skill
May time disgrace and wretched minutes kill.

Yet fear her, O thou minion of her pleasure!
She may detain, but not still keep, her treasure:
Her audit, though delay'd, answer'd must be,
And her quietus is to render thee.უილიამ  შექსპირი  -  სონეტი CXXVI (126) (ძველი ვერსია) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

ტურფა ბიჭუნავ, სილამაზე გაქვს ჯერ უცვლელი,
რადგან გიპყრია დროის სარკე, საათი, ცელი,
წლების მატებით არ დამცხრალა  შენი სიტურფე,
მაშინ, როდესაც შეპარვიათ ჭკნობა მიჯნურებს.

ბუნებას ძალუძს ქვეყნად ყოვლის გატიალება,
შენთვის კი ლამობს განვლილ დროის მოტრიალებას,
მისთვის შენა ხარ საგოგმანო,  ნასათუთევი
და შენზე ზრუნვით ცდილობს, მოსპოს დროის წუთები.

მაინც უფრთხილდი, მის ნებიერს თუმც არ გაფუჭებს, 
მარადიულად არ ინახავს თავის საუნჯეს;
ვალის გადახდას როცა მოსთხოვს ჟამი ანგარი,
შენს თავს დროს მისცემს, გაისტუმრებს ამით ანგარიშს.

18 დეკემბერი, 2013 წ.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები