ნაწარმოებები


    * * *    

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
20 ივლისი, 2016


Сергей Есенин - Поэтам Грузии

სერგეი ესენინი - საქართველოს პოეტებს

(ვუძღვნი თანასაიტელს, „მუხას“)

ადრე წერდნენ
ოქტავით და იამბით.
კლასიკური ფორმა
გარდაიცვალა,
საუკუნე რადგან დადგა
ზვიადი,
კვლავ მოვქაჩე მის
ლაგამს.

შორეულო მიწავ!
უცხოეთის მხარევ!
საქართველოს მოკირწყლული თემშარები.
ღვინო ქარვის,
თვალებში ჩქეფს მთვარე,
ღრმაა თვალნი,
მსგავსად ცისფერ ყანწების.

საქართველოს პოეტებო!
გაგიხსენეთ ამ დროს.
ყოფილიყოს ეს  საღამო
კურთხეული და საამო!

მსგავს გრძნობების ამხანაგნო
და ბასრ კალმით,
დუღან ნაკადები სიტყვის,
ისმის ჩქამი,
მიყვარხართ ვით
დოღრიალა მტკვარი,
მიყვარხართ ქეიფშიც, საუბარშიც. 

ჩრდილოელი მეგობარი -
თქვენი ძმაც ვარ!
ვართ პოეტნი ერთი სისხლის.
აზიატი  ვარ თავადაც
ქცევით, ზრახვით,
ჩემი სიტყვით.

ამიტომაც
უცხო ქვეყნად,
მსიამოვნებს
ახლობლებთან.

ჟამთასრბოლა ყოველს დაფქვავს,
გავა დღენი,
ერთი ენით
იმეტყველებს ყველა ერი.
ნაწარმოებს ოდეს შეთხზავს ჟამთაღმწერი,
გაიცინებს  უგუნური მოშუღლენით.

იგი იტყვის:
უფსკრულებში ჟამთასრბოლის,
ნიშნები ჩანს, რომ დავასკვნათ ...
კინკლაობდა ყველა ტომი,
პოეტთა კი - არ ჩანს დავა.

ადასტურებს
უტყუარი დაღი:
პოეტი პოეტის
ყოფილა ყონაღი.

თვითმპყრობელობის
რუსული კირთი
ყელში უჭერდა ყოველგვარ კეთილს,
ბოლო მოვუღეთ მას
და ხალისით -
თავისუფლებამ გაშალა ფრთები.

თავის გვარტომში ახლა ყოველი,
თვისი კილოთი, თვისი ჰანგებით
თავისებურად
ვღიღინებთ, ვმღერით,
ვიუნჯებთ გრძნობებს
კაცთმოყვარების...

მოვიდა ჟამი
განგების ნების,
ამიერიდან
არ ვართ მონები.

საქართველოს პოეტებო!
გაგიხსენეთ ამ დროს.
ყოფილიყოს ეს  საღამო
კურთხეული და საამო!

მსგავს გრძნობების ამხანაგნო
და ბასრ კალმით,
დუღან ნაკადები სიტყვის,
ისმის ჩქამი,
მიყვარხართ ვით
დოღრიალა მტკვარი,
მიყვარხართ ქეიფშიც, საუბარშიც. 

20 ივლისი, 2016 წ.Сергей Есенин - Поэтам Грузии

Писали раньше
Ямбом и октавой.
Классическая форма
Умерла.
Но ныне, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
Удила.

Земля далекая!
Чужая сторона!
Грузинские кремнистые дороги.
Вино янтарное
В глаза струит луна,
В глаза глубокие,
Как голубые роги.

Поэты Грузии!
Я ныне вспомнил вас.
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

Я — северный ваш друг
И брат!
Поэты — все единой крови.
И сам я тоже азиат
В поступках, в помыслах
И слове.

И потому в чужой
Стране
Вы близки
И приятны мне.

Века всё смелют,
Дни пройдут,
Людская речь
В один язык сольется.
Историк, сочиняя труд,
Над нашей рознью улыбнется.

Он скажет:
В пропасти времен
Есть изысканья и приметы...
Дралися сонмища племен,
Зато не ссорились поэты.

Свидетельствует
Вещий знак:
Поэт поэту
Есть кунак.

Самодержавный
Русский гнет
Сжимал все лучшее за горло,
Его мы кончили —
И вот
Свобода крылья распростерла.

И каждый в племени своем,
Своим мотивом и наречьем,
Мы всяк
По-своему поем,
Поддавшись чувствам
Человечьим...

Свершился дивный
Рок судьбы:
Уже мы больше
Не рабы.

Поэты Грузии,
Я ныне вспомнил вас,
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!..

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

1924

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები