ნაწარმოებები


    * * *    

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
5 ოქტომბერი, 2016


Сергей Есенин - Не гляди на меня с упреком

სერგეი ესენინი - ნუ მიყურებ საყვედურის თვალით

ნუ მიყურებ საყვედურის თვალით,
რადგან არ მაქვს შეფარული ზიზღი,
მომწონს შენი  წყნარი ხასიათი,
მიბნედილი გამოხედვაც - ფლიდი.

გაშოტილხარ, ვით ცბიერი მელა,
მიმსგავსებამ გამაცინოს ლამის -
როდესაც თავს იმკვდარუნებს, წვება,
რომ იხელთოს ყვავი ნაჩვევ ფანდით.

არ შევდრკები, შენსას შეეცადე,
არ განელდეს ოღონდ შენი  ცეცხლი!
გაციებულ ჩემს სულს ხომ შენამდეც
შეეჩეხა მსგავსი არაერთი!

ჩემო კარგო, ვეტრფი სულ სხვა დიაცს,
შენ ხარ მხოლოდ ჩრდილი, ანარეკლი,
როს გიყურებ, თვალწინ სულ სხვა მიდგას,
თვალთა ფერით მუქი ლაჟვარდების.

თუმც არაა თვინიერი ოდნავ,
გარეგნულად მკაცრია და ცივი,
როს შევესწარ მის მედიდურ გოგმანს,
შემირხია სულის ძირის-ძირიც.

აი, ასეთს ვერ აუბნევ თავგზას,
გაიძულებს - უნებლიედ წაჰყვე,
შენ ლიქნითაც გულს ვერ დამიბანგავ,
როცა სიცბილს შეუზავებ ალერსს.

ბოლოს, კრთომით გულისნადებს გეტყვი,
შემოგხედავ  გამქირდავად მაინც:
ღმერთს რომ სამოთხე და ჯოჯოხეთი
არ შეექმნა - მათ შეთხზავდა კაცი.


5 ოქტომბერი, 2016 წ.Сергей Есенин -  Не гляди на меня с упреком

Не гляди на меня с упреком,
Я презренья к тебе не таю,           
Но люблю я твой взор с поволокой
И лукавую кротость твою.

Да, ты кажешься мне распростертой,
И, пожалуй, увидеть я рад,
Как лиса, притворившись мертвой,
Ловит воронов и воронят.

Ну, и что же, лови, я не струшу.
Только как бы твой пыл не погас?
На мою охладевшую душу
Натыкались такие не раз.

Не тебя я люблю, дорогая,
Ты лишь отзвук, лишь только тень.
Мне в лице твоем снится другая,
У которой глаза - голубень.

Пусть она и не выглядит кроткой
И, пожалуй, на вид холодна,
Но она величавой походкой
Всколыхнула мне душу до дна.

Вот такую едва ль отуманишь,
И не хочешь пойти, да пойдешь,
Ну, а ты даже в сердце не вранишь
Напоенную ласкою ложь.

Но и все же, тебя презирая,
Я смущенно откроюсь навек:
Если б не было ада и рая,
Их бы выдумал сам человек.

1 декабря 1925

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები