ილუსტრაციანაწარმოების მიხედვით გაიოზს ეს ნახატი არ დაუხატავს, მაგრამ რადგან ნახატი არსებობს, თურმე დაუხატია! ნახატს ეწოდება - „მოსკოვი ძაღლებისა და კატების ქალაქი გახდა“, Canvas, oil 120X100 1998 ნახატი, რომელიც გაიოზმა თავის ფიქრებში დახატა ნახატი, რომელიც გაიოზმა თავის ფიქრებში დახატა ნახატი, რომელიც გაიოზმა თავის ფიქრებში დახატა ნახატი, რომელიც გაიოზმა თავის ფიქრებში დახატა ნახატი, რომელიც გაიოზმა თავის ფიქრებში დახატა
1 2 3 ... 203 204 205