ილუსტრაციაერთ წერტილს მიშტერებულს გაორება სჭირდა. ჯოი ინვალიდის ეტლში იჯდა... „არიან ადამიანები, რომლებიც გონებით იქმნიან გულს, სხვები – გულით იქმნიან გონებას. ეს უკანასკნელნი აღემატებიან პირველს, რადგან გრძნობაში მეტია გონება, ვიდრე გონებაში გრძნობა.“ მარჯანა მარჯანა 5 წლიანი პუანსეტია. ფოტო გადაღებულია 15.03.2017 პუანსეტია ამ ფოტომ შთამაგონა :)
1 2 3 ... 195 196 197