ილუსტრაციამამა მამა ეს ნაცრისფერია ზევით აჰა კახური ყურძენიც რაჭა-ნაკიეთი(უწერამდე) საკმარისია წუთით გამოჩნდე... სულს ამოლოცვა ესმის... არ წვიმს, არც თოვს... ჩამოხრჩობილ დერეფანში გავიხდი სხეულს... ბლუმ ვილევი ფრენით... ჩემი ოთახი :) ... ენგური ლიანდაგი და შემოდგომა... ......... ხმელი ფოთოლი ზოგჯერ ისეთ სილამაზეს ინახავს... როგორც ამ ლექსშია.
1 2 3 ... 194 195 196 ... 198 199 200