ილუსტრაციააჰა კახური ყურძენიც რაჭა-ნაკიეთი(უწერამდე) საკმარისია წუთით გამოჩნდე... სულს ამოლოცვა ესმის... არ წვიმს, არც თოვს... ჩამოხრჩობილ დერეფანში გავიხდი სხეულს... ბლუმ ვილევი ფრენით... ჩემი ოთახი :) ... ენგური ლიანდაგი და შემოდგომა... ......... ხმელი ფოთოლი ზოგჯერ ისეთ სილამაზეს ინახავს... როგორც ამ ლექსშია. ვიცი ბრუნვადია, სადღაც შეგეყრება,
1 2 3 ... 195 196 197 ... 199 200 201

საიტის წევრს ნიკით:  SALVADOR ვულოცავთ დაბადების დღეს