ილუსტრაციაჩემი ოთახი :) ... ენგური ლიანდაგი და შემოდგომა... ......... ხმელი ფოთოლი ზოგჯერ ისეთ სილამაზეს ინახავს... როგორც ამ ლექსშია. ვიცი ბრუნვადია, სადღაც შეგეყრება, ქეთ... ნუც............. ცისკენ აი მაგგგგარია შენ გჩუქნი ნეკერ მეც! შეხედე?
1 2 3 ... 195 196 197 198 199 200