ნაწარმოებები


ლიტ. კონკურსი - - “რჩეულის-რჩეული“     * * *     დაწვრილებით ლიტ-მოვლენაში

ავტორი: ადვოკატი კახაბერ როდინაძე
ჟანრი: კრიტიკა-პუბლიცისტიკა
30 აპრილი, 2021


1991 წლის 9 აპრილის საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მე-7 აბზაცი

1991 წლის 9 აპრილის საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მე-7 აბზაცი


ზვიად გამსახურდია იყო იმპერიალისტური დასავლეთის პირდაპირი აგენტი, რომელიც პირდაპირ და თანმიმდევრულად მოქმედებდა იმისთვის, რომ საქართველო გადაექცია კოლონიზატორი დასავლეთის ქვეყნების კოლონიად.

მტკიცებულებად მოგვყავს 1991 წლის 9 აპრილის საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მე-7  აბზაცი, ზვიად გამსახურდიას ხელმოწერით, რომლის თანახმად:

"საერთაშორისო სამართლის პრიმატი საქართველოს რესპუბლიკის კანონების მიმართ და მისი ნორმების პირდაპირი მოქმედება საქართველოს ტერიტორიაზე ცხადდება საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთ ძირითად კონსტიტუციურ პრინციპად".

ზვიადისტები სტყუიან, რომ თითქოს ზვიად გამსახურდია არ იყო იმპერიალისტური დასავლეთის აგენტი, რომელიც პირდაპირ და თანმიმდევრულად მოქმედებდა იმისთვის, რომ საქართველო გადაექცია კოლონიზატორი დასავლეთის ქვეყნების კოლონიად, რისთვისაც აღიარებდა კოლონიზატორი დასავლეთის ქვეყნების სამართლის, მისი ინტერპრეტაციით, „საერთაშორისო სამართლის“, პრიმატს (უპირატესობას)  საქართველოს რესპუბლიკის კანონების მიმართ, რაც, ზვიად გამსახურდიას ინტერპრეტაციით, ავტომატურად ნიშნავდა სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციას და უცხოელ ინვესტორებზე  გადაცემას.

თუ ეს ასე არ არის, მაშინ გვაჩვენეთ, ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის აქტში, ან კონსტიტუციაში, ასეთი სასწაული ჩანაწერი, სხვის ბატონობას ვაღიარებო.კახაბერ როდინაძე
ადვოკატი
ბათუმი, აჭარა
30.04.2021

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები