ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
23 აგვისტო, 2021


William Shakespeare – Sonnet CXXVI (126)

უილიამ  შექსპირი  -  სონეტი CXXVI (126) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

კოხტა ბიჭუნავ, ჟამმა ჯერ ვერ გაგასავათა,
ჯერ კვლავ მბრძანებლობ მის ცვლად სარკეს, ნამგალს, საათსაც,
წლების მატებამ ვერ დაამცრო შენი სიტურფე,
შენს მიჯნურებს კი დასტყობიათ დროის სიქუფრე.

გეტრფის ბუნებაც, არ ანებებს ჟამს შენს წახდენას,
წლებს უკან გაძლევს და მშვენებაც გაგიახლდება,
მისთვის შენა ხარ საგოგმანო,  ნასათუთები,
დროს შენთვის ებრძვის, ცდილობს მოსპოს მისი წუთები.

თუმცა უფრთხილდი, დიდხანს მასთან ვერ დაიმკვიდრებ, 
მარადიულად არ ინახავს თავის სიმდიდრეს;
ვალის გადახდას როცა მოსთხოვს ჟამი ანგარი,
დროს გადაგცემს და გაისტუმრებს ამით ანგარიშს.

23 აგვისტო, 2021 წ.William Shakespeare – Sonnet CXXVI (126)

O thou, my lovely boy, who in thy power
Dost hold Time's fickle glass, his sickle, hour;
Who hast by waning grown, and therein show'st
Thy lovers withering as thy sweet self grow'st;

If Nature, sovereign mistress over wrack,
As thou goest onwards, still will pluck thee back,
She keeps thee to this purpose, that her skill
May time disgrace and wretched minutes kill.

Yet fear her, O thou minion of her pleasure!
She may detain, but not still keep, her treasure:
Her audit, though delay'd, answer'd must be,
And her quietus is to render thee.

Sonnet 126: Translation to modern English

Oh you, my lovely boy, who have power over time’s changing mirror – power over its ability to harvest all life – who have grown younger as you’ve aged, exposing during that process, how your lover has withered as you’ve become more beautiful. If nature, the ultimate authority over ruin, insists on rescuing you from decay, she’s doing it for this reason: to demonstrate that she is able to disgrace time and kill its wretched measurements. But fear her, oh you favourite of hers. She can slow her treasure’s decay down but she can’t prevent it forever. Even though it may be delayed she has to be accountable eventually. And the way she’ll settle her account will be to deliver you up.Подстрочный перевод А.Шаракшане

О ты, мой очаровательный мальчик, в своей власти
держащий переменчивое зеркало, серп и часы Времени;
с убыванием жизни расцветающий и тем показывающий
увядание любящих тебя по мере твоего сладостного расцвета.

Если Природа — властительница над всяким разрушением —
когда ты продвигаешься в годах, тащит тебя назад,
то она хранит тебя для такой цели — чтобы ее мастерство
могло посрамить время и убить проклятые минуты.

Все же бойся ее, о ты, любимец ее наслаждения:
она может задержать свое сокровище, но не хранить вечно!
Ей — хотя и с отсрочкой — придется отвечать по счетам,
а оплатить долг для нее значит отдать тебя Времени.{*  Эти  три  предмета  -  зеркало,  серп  и  песочные часы - считались
символами времени.}

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები