ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ_ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
28 აგვისტო, 2021


William Shakespeare – Sonnet XVIII

უილიამ  შექსპირი - სონეტი XVIII - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

ზაფხულის დილა შეგედრება თვალსაამური,
მაგრამ ხარ მასზე ზომიერი და დახატული,
მაისის კოკობს კოხშინშხალი ავნებს არმურის
და მეტისმეტად ხანმოკლეა ხანი ზაფხულის.

ზოგჯერ ცის თვალი ზედმეტად სწვავს ქვეყნიერებას,
ან იფარება ღრუბლის ჯარით - ოქროცურვილი,
ზოგჯერ დაცხრება მშვენებისგან მშვენიერება
შემთხვევით, ანდა სტიქიონის ძალის სურვილით.

შენი მუდმივი ზაფხულია წარუხოცელი
და შემორჩება ამ სამყაროს უხრწნად ნაყოფად,
ვეღარც სიკვდილი დაიკვეხნის შენი მოცელვით,
ყოველს ვიღონებ მაგ მშვენების უკვდავსაყოფად:

და ვიდრე ქვეყნად არ შეწყდება კაცთ ჟრიამული,
მანამ გაცოცხლებს ჩემი ლექსი დითირამბული.

28 აგვისტო, მარიამობა, 2021 წ.William Shakespeare – Sonnet XVIII

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:

Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd;

But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou growest:

So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this and this gives life to thee.


Sonnet 18 modern English translation


Shall I compare you to a summer’s day? You are more lovely and more moderate: Harsh winds disturb the delicate buds of May, and summer doesn’t last long enough. Sometimes the sun is too hot, and its golden face is often dimmed by clouds. All beautiful things eventually become less beautiful, either by the experiences of life or by the passing of time. But your eternal beauty won’t fade, nor lose any of its quality. And you will never die, as you will live on in my enduring poetry. As long as there are people still alive to read poems this sonnet will live, and you will live in it.Подстрочный перевод А.Шаракшане

Сравнить ли мне тебя с летним днем?
Ты красивее и более умерен [свободен от крайностей]:
прелестные майские бутоны сотрясаются бурными ветрами,
а [арендный] срок лета слишком краток;

порой слишком горячо сияет небесный глаз,
а часто его золотой лик затуманен,
и все прекрасное когда-нибудь перестает быть прекрасным,
лишаясь своей отделки в силу случая или естественных перемен в природе;

но твое вечное лето не потускнеет
и не утратит владения красотой, которая тебе принадлежит,
и Смерть не будет хвастать, что ты блуждаешь в ее тени,
когда в вечных строках ты вырастешь вместе с временем.

Пока люди дышат и их глаза видят,
до тех пор будет жить это мое произведение, и оно будет давать жизнь тебе.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები