ნაწარმოებებიავტორი: ცისკაძე ოთარი
ჟანრი: თარგმანი
2 სექტემბერი, 2021


William Shakespeare – Sonnet XXI

უილიამ  შექსპირი - სონეტი XXI - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

მისებურ მუზას არასოდეს ვუხმობ საშველად,
ვინც სილამაზეს აფერადებს შეთხზულ სიჩქურით,
ზეცას იყენებს მურდახილად, ლექსის სამშვენად,
დითირამბებით ცაში აჰყავს მისი მიჯნური,

ვინც მისი სატრფოს შედარების ღირსად იგულებს:
მზესა და მთვარეს, იშვიათ განძს, ობოლ მარგალიტს
და გაზაფხულის მახარობელ სათუთ პრიმულებს,
საუნჯეს, რასაც შემოქობავს ზეცის ცარგვალი.

ტრფობაში სანდო, ლექსშიც ვლამობ პატიოსნებას,
თუმცა ლაზათი დაჰყოლია ამათრთოლები,
ჩემი მიჯნური ვერასოდეს გასხივოსნდება
მსგავსად ღამეულ ცის ოქროვან მანათობლების.

დე, სხვებმა აქონ მეტისმეტად სხვათა თვისება,
სატრფოს არ ვაქებ - რადგან არ მსურს გასასხვისებლად!

2 სექტემბერი, 2021 წ.William Shakespeare – Sonnet XXI

So is it not with me as with that Muse
Stirr'd by a painted beauty to his verse,
Who heaven itself for ornament doth use
And every fair with his fair doth rehearse

Making a couplement of proud compare,
With sun and moon, with earth and sea's rich gems,
With April's first-born flowers, and all things rare
That heaven's air in this huge rondure hems.

O' let me, true in love, but truly write,
And then believe me, my love is as fair
As any mother's child, though not so bright
As those gold candles fix'd in heaven's air:

Let them say more than like of hearsay well;
I will not praise that purpose not to sell.


Sonnet 21 in modern English

I am not like that poet who uses artificial comparisons, even images of heaven itself, to enhance his descriptions of his loved one, tediously likening every beautiful object to his love, in exaggerated comparisons with the sun and the moon, the fresh spring flowers, and all those wonderful things that reflect heaven on earth. Oh, let me be truthful in love but match that with truth in my poems. Believe me, then, my love is as beautiful as anyone else, although not as bright as the stars. Let those who love gossip say, if they want to, that I won’t praise something that I have no intention of selling.Подстрочный перевод А.Шаракшане

Я не похож на тех поэтов, чью Музу
побуждает к стихотворству раскрашенная красота,
которые само небо используют для украшения
и все прекрасное перечисляют, сравнивая со своими возлюбленными,

творя сочетания пышных сравнений
с солнцем и луной, с перлами земли и моря,
с первоцветом апреля и всем тем редкостным,
что заключено в этом огромном небесном куполе.

О, позвольте мне, истинно любящему, и писать истину;
а потом, поверьте, моя любовь не уступит красотой
любому, кто рожден матерью, хотя и не блистает так ярко,
как те золотые свечи, что установлены в небе.

Пусть больше говорят те, кто любит молву,
я же не буду расхваливать то, чем не намерен торговать.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები