ნაწარმოებებიავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
4 სექტემბერი, 2021


William Shakespeare – Sonnet XXIII

უილიამ  შექსპირი - სონეტი XXIII - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

ვით უხეირო მსახიობი აკანკალებით
როლს ივიწყებს და მიაშურებს ბორგვით კულისებს, 
ან ეკარგება მეტისმეტი ღელვით ძალები 
არჯალს, როდესაც მრისხანება გააგულისებს.

მეც, რწმენანაკლულს, მიძნელდება მთელი სიცხადით
გაგინდო ჩემი ხვაშიადი, თავთან ვმარცხდები,
თითქოს ჩემშია სიყვარულის ცეცხლი მიმცხრალი,
საკუთარ ტრფობის სიძლიერის მძაფრი განცდებით.

ამიტომ ვუხმობ შუამავლად ლექსის საუფლოს,
თხზულებას ვაქცევ ჩემი გრძნობის მდუმარ შათირად,
რომ შეგავედროს საპასუხო გრძნობა სანუქფოდ -
მეტყველ ენაზე უკეთ გამცნოს ტრფობა შაირმა.

ნაწერით მიხვდი, რა სურს ტრფიალს მოსაწონებლად,
თვალებით სმენა  - მოწმობს ტრფობის  ნატიფ გონებას.

4 სექტემბერი, 2021 წ.William Shakespeare – Sonnet XXIII

As an unperfect actor on the stage
Who with his fear is put besides his part,
Or some fierce thing replete with too much rage,
Whose strength's abundance weakens his own heart.

So I, for fear of trust, forget to say
The perfect ceremony of love's rite,
And in mine own love's strength seem to decay,
O'ercharged with burden of mine own love's might.

O, let my books be then the eloquence
And dumb presagers of my speaking breast,
Who plead for love and look for recompense
More than that tongue that more hath more express'd.

O, learn to read what silent love hath writ:
To hear with eyes belongs to love's fine wit.


Sonnet 23 in modern English

Like an unrehearsed actor on the stage, who forgets his lines because of nervousness, or some angry animal overwhelmed with rage so that in spite of its strength it is weakened by its loss of control, I, not trusting myself, am unable to articulate the love I feel, and the strength of my love seems to be less than it is, overloaded with the weight of my beloved’s dominating power. Oh, let my writings then be the speakers and the signals of my speaking heart, that beg for love and hopes for reciprocation, more eloquent than that tongue that more usually expresses the heart. Oh, learn to read the volumes that my silent love has written. To hear with eyes is something characteristic of lovers.Подстрочный перевод А.Шаракшане

Как плохой актер на сцене,
от страха выбивающийся из роли,
или некое свирепое существо, переполненное яростью,
у которого от избытка силы слабеет собственное сердце,

так я, робеющий от ответственности, забываю произнести
совершенные формулы любовного ритуала,
и кажется, что любовь во мне ослабевает,
подавленная бременем собственного могущества.

О, пусть мои книги заменят мне красноречие
и станут немыми провозвестниками моего говорящего сердца [груди],
молящими о любви и взыскующими награды
более, чем язык, который больше высказал.

О, научись читать то, что написала молчаливая любовь:
умение слышать глазами — часть тонкого ума любви.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები