ნაწარმოებებიავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
7 სექტემბერი, 2021


William Shakespeare – Sonnet XXVI (26)

უილიამ  შექსპირი - სონეტი XXVI - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

უფალო ჩემი სიყვარულის, რომლის ვასლობა
ვირჩიე შენი ღირსებების თანაგანმცდელმა,
ლექსებს მივანდე მიჯნურობის შუამავლობა,
წარმოსაჩენად განა ჭკუის, -  თაყვანსაცემად.

ჯეროვნად ხოტბა ვერ გიძღვენი გონებამწირმა,
ვალის გადახდა თუმც შეეძლო სიტყვას აწონილს,
მაგრამ მე მჯერა, შენი გული რომ არ გამწირავს,
შიშველ აზრს სამოსს უწილადებს კეთილგანწყობის.

ბედის ვარსკვლავი სიბნელეში ჩემი მარები,
თუკი სიკეთეს მიწყალობებს ალიცლიცებით,
დაძონძილ ტრფობას შემიმოსავს ძვირფას სტავრებით,
ღირსი გავხდები მაშინ შენი პატივისცემის,

რარიგ მიყვარხარ, ბაგეს მხოლოდ იმ დროს დასცდება,
ხოლო მანამდე არ გეწვევი გამოსაცდელად.

7 სექტემბერი, 2021 წ.William Shakespeare – Sonnet XXVI (26)

Lord of my love, to whom in vassalage 
Thy merit hath my duty strongly knit, 
To thee I send this written ambassage 
To witness duty, not to show my wit; 

Duty so great, which wit so poor as mine 
May make seem bare, in wanting words to show it, 
But that I hope some good conceit of thine 
In thy soul’s thought (all naked) will bestow it, 

Till whatsoever star that guides my moving 
Points on me graciously with fair aspect, 
And puts apparel on my tottered loving, 
To show me worthy of thy sweet respect: 

Then may I dare to boast how I do love thee, 
Till then, not show my head where thou mayst prove me.


Sonnet 26 in modern English

Lord of my love, whose merit has ensured that I will serve you loyally, I send this written message to you to demonstrate my devotion, not my intellectual skills – devotion so vast that my skill seems bare and meaningless by comparison, because I can’t find the words to express it. I nevertheless retain the hope that some imaginative inspiration deep in your heart will bestow some meaning on my completely bare love. Only when whichever star that guides my actions looks on me with a benign and gracious blessing, and puts clothes on my ragged love so that I will appear worthy of your respect, will I dare to proclaim my love for you. Until then I dare not reveal myself for you to put it to the test.
Подстрочный перевод А.Шаракшане

Властелин моей любви, к кому, в вассальной зависимости,
твоими достоинствами я крепко привязан долгом служения,
к тебе я шлю это письменное посольство,
чтобы засвидетельствовать свой долг, а не выказать остроту ума, —

долг столь великий, что в сравнении с ним ум, такой бедный, как мой,
может показаться скудным [голым], не имея слов для его выражения,
но я надеюсь, что какой-нибудь доброй мыслью обо мне
в глубине своей души ты приютишь его

до той поры, когда та звезда, что направляет мой путь,
обратится ко мне милостиво, в благоприятном расположении,
и оденет мою оборванку-любовь в красивые одеяния,
чтобы показать меня достойным твоего драгоценного внимания.

Тогда я посмею хвалиться тем, как я тебя люблю,
а до того не явлюсь к тебе на испытание.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები