ნაწარმოებებიავტორი: ცისკაძე ოთარი
ჟანრი: თარგმანი
11 სექტემბერი, 2021


William Shakespeare – Sonnet XXXI (31)

უილიამ  შექსპირი - სონეტი XXXI - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

შენი მკერდია იმათ გულთა მყუდრო ხანაგი,
მოსაკლისებით ვინც მეგონა მიცვალებული,
ვინც მკვდრად შევრაცხე, შენში ყველა ის ამხანაგი
გაცოცხლებულა, სიყვარულით მიმადლებული.

მათ შესანდობრად უამრავი ლოცვა აღმომხდა,
საღვთო ტრფიალით თვალი ღვრიდა ცრემლთა ნიაღვრებს,
რომ საკურთხივით შემეწირა სულთა საოხად;
შენში გაცოცხლდნენ აწ და მკერდში დააბინადრე.

დაკრძალულ ტრფობის ხარ მარადი დასაყუდარი,
რომელსაც ამკობს ყველა ჩემი მეტრფის ნადავლი,
ჩემდამი ტრფობა მოგაბარა ყველამ მუდარით
და ახლა შენ ხარ ერთადერთი მათი ნაცვალი;

რადგან შენშია ყველა სახე ნასათუთარი,
მხოლოდ შენია ერთ დროს მათი ნასაკუთრალი!

11 სექტემბერი, ნათლისმცემლობა, 2021 წ.William Shakespeare – Sonnet XXXI (31)

Thy bosom is endeared with all hearts,
Which I by lacking have supposed dead,
And there reigns love and all love's loving parts,
And all those friends which I thought buried.

How many a holy and obsequious tear
Hath dear religious love stol'n from mine eye
As interest of the dead, which now appear
But things removed that hidden in thee lie!

Thou art the grave where buried love doth live,
Hung with the trophies of my lovers gone,
Who all their parts of me to thee did give;
That due of many now is thine alone:

Their images I loved I view in thee,
And thou, all they, hast all the all of me.


Sonnet 31 in modern English
Your heart has collected all the hearts which I, thinking them all dead, don’t have anymore. Love reigns in your heart – everything that love is, as well as all those friends whom I supposed to be dead and gone. How many tears of deep and devoted love I have shed for dead friends only to discover, now, that they are all just hiding in your heart. You’re the grave in which dead love springs back to life, adorned with trophies of my departed lovers, giving you all the love I once gave to them. All that love I owed them is now yours alone. I see the pictures of all those lovers in you; and you, who contain them all, have all of me.Подстрочный перевод А.Шаракшане

Твоя грудь мне особенно дорога всеми сердцами,
которые я, будучи лишен их, полагал мертвыми;
там царствует любовь, со всем, что к ней относится,
и всеми друзьями, которых я считал погребенными.

Как много священных и почтительных слез
глубокая, преданная [религиозная] любовь похитила из моих глаз,
как проценты мертвым, которые, кажется,
только переместились и теперь сокрыты в тебе!

Ты — могила, в которой живет погребенная любовь,
увешанная трофеями моих ушедших возлюбленных друзей,
которые все свои права на меня передали тебе,
и то, что причиталось многим, теперь только твое.

Их возлюбленные образы я вижу в тебе,
и ты — со всеми ими — целиком владеешь мной.


კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები