ნაწარმოებები


"რევაზ ინანიშვილის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი"     * * *     დაწვრილებით ფორუმზე https://urakparaki.com/?m=13&Theme=1545

ავტორი: ცისკაძე ოთარი
ჟანრი: თარგმანი
25 სექტემბერი, 2021


William Shakespeare – Sonnet XXXVII (37)

უილიამ  შექსპირი - სონეტი XXXVII (37) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

ვით მოხუც მამას გაახარებს შვილის ქველობა,
ახალგაზრდული შემართება, შეხედულება,
მეც ბედისწერის ბოროტებით ჩაგრულს, მკელობარს,
ნუგეშს მგვრის შენი  სიძვირფასე და ერთგულება.

გვარიშვილობა, სილამაზე, ჭკუა, სიმდიდრე,
ნებისმიერი სათნოება განმადიდები,
მემკვიდრეობით გადმოგეცა, ან დაიმკვიდრე,
მეც შეგიერთდი სიყვარულის ავლადიდებით.

თავს აღარ ჩავთვლი უკვე კოჭლად, გლახად, საძაგლად,
ურიცხვ ღირსების მანეტარებს რადგან აჩრდილიც,
შენი ბარაქით დამშეული  გული გამძღარა,
ტკბება უზომო სიდიადის ძვირფას ხადილით.

არ მოგკლებოდეს წყალობა და სიმშვენიერე
და მეც ათმაგად ვიხარებ და ვიბედნიერებ!

25 სექტემბერი, 2021 წ.William Shakespeare – Sonnet XXXVII (37)


As a decrepit father takes delight
To see his active child do deeds of youth,
So I, made lame by fortune's dearest spite,
Take all my comfort of thy worth and truth.

For whether beauty, birth, or wealth, or wit,
Or any of these all, or all, or more,
Entitled in thy parts do crowned sit,
I make my love engrafted to this store:

So then I am not lame, poor, nor despised,
Whilst that this shadow doth such substance give
That I in thy abundance am sufficed
And by a part of all thy glory live.

Look, what is best, that best I wish in thee:
This wish I have; then ten times happy me!

Sonnet 37 in modern English
In the same way as a decrepit father delights in watching his energetic child’s youthful activities, I, who have been crippled by the spitefulness of fortune, take comfort in your qualities and fidelity. Because, whether beauty, rank, wealth, or intelligence, or any of those, or all of them, or any additional qualities, are your crowning glories, I’m attaching my love to them. By doing that I’m not lame, poor nor despised, as long as this illusion has enough substance to allow your good luck to satisfy me and let me live off some of your glory. Whatever you consider the best that’s what I wish for you. In having this wish I’m ten times lucky.Подстрочный перевод А.Шаракшане

Как дряхлый отец радуется,
видя, как его полный жизни сын [ребенок] совершает деяния юности,
так я, охромевший в силу жестокой злобы Фортуны,
нахожу все свое утешение в твоих достоинствах и верности,

так как если красота, происхождение, богатство, или ум,
или что-то из этого, или все, или что-то еще,
по праву воплотились в тебе, будто коронованные,
то я приобщаю свою любовь к этим благам,

и тогда я не хромой, не бедный, не презираемый,
поскольку тень твоих достоинств наделяет такой субстанцией,
что мне, благодаря твоему изобилию, всего достаточно
и я жив частью твоего великолепия.

Что ни есть лучшего, я желаю, чтобы это принадлежало тебе;
если это желание исполнено, то я десятикратно счастлив.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები