ნაწარმოებები


"რევაზ ინანიშვილის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი"     * * *     დაწვრილებით ფორუმზე https://urakparaki.com/?m=13&Theme=1545

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
2 ოქტომბერი, 2021


William Shakespeare – Sonnet XL (40)

უილიამ  შექსპირი - სონეტი XL (40) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

წაიღე ყველა სიყვარული ჩემგან ფადილით!
ნუთუ იქნება ადრინდელზე ცხოველმყოფელი?
ნაღდ სიყვარულად გასაღდება არანამდვილი;
შენ გეკუთვნოდა ადრეც ჩემი ტრფობა ყოველი.

თუ სიყვარულით მოგეძალა გულის ფეთება
და ტრფობას მტაცებ - არ გაბრალი მუხანათობას,
ცოდვად გეთვლება თუმც თვითრჯულის სულისკვეთება
და სიყვარულად შერაცხილი თავის გართობა.

მაინც შეგინდობ ჩემს გაძარცვას სათნო ყაჩაღო,
ავაზაკობით თუმც წამართვი ცოტაოდენიც;
ტრფობამ ხომ უწყის, ღალატია უფრო სანაღვლო
მიჯნურის, ვიდრე მტრის სიავე მოსალოდნელი.

მრუშო მშვენებავ, კეთილად ჩანს შენში უგვანიც,
თუნდ წყრომით მომკალ, ნუ გახდები ოღონდ დუშმანი!

2 ოქტომბერი, 2021 წ.William Shakespeare – Sonnet XL (40)


Take all my loves, my love, yea, take them all;
What hast thou then more than thou hadst before?
No love, my love, that thou mayst true love call;
All mine was thine before thou hadst this more.

Then if for my love thou my love receivest,
I cannot blame thee for my love thou usest;
But yet be blamed, if thou thyself deceivest
By wilful taste of what thyself refusest.

I do forgive thy robbery, gentle thief,
Although thou steal thee all my poverty;
And yet, love knows, it is a greater grief
To bear love's wrong than hate's known injury.

Lascivious grace, in whom all ill well shows,
Kill me with spites; yet we must not be foes.

Sonnet 40 in modern English

Take everything I love, my love; yes, take it all. What do you have then, that you didn’t have before? Not love that you could call true love, my love; all my love was already yours before you took this extra love from me. If you make love to another person instead of accepting my love I can’t blame you, love, because you’re just using my love. But still, you are to blame if you deceive yourself by taking from someone else what you won’t take from me. I forgive that robbery, dear thief, even though you’re stealing from someone so poor. And yet, everyone who loves knows that it’s more hurtful to be wounded by someone one loves than by an enemy. You – gracious and lascivious at the same time, in whom everything bad appears good – may kill me with hurtfulness, but we must not be enemies.Подстрочный перевод А.Шаракшане

Возьми все мои любови, моя любовь, да, возьми их все.
Что ты тогда приобретешь такого, чего не имел прежде? —
никакой любви, моя любовь, которую ты мог бы назвать истинной любовью:
все мое было твоим до того, как ты получил еще и это.

И если ты берешь мою любовь ради моей любви,
я не могу винить тебя за использование моей любви,
и все же ты виноват, если ты сам себя обманываешь,
влекомый своенравным вкусом к тому, что твое существо отвергает.

Я прощаю твой грабеж, милый вор,
хотя ты присвоил себе все то малое, чем я владел;
и все же любовь знает, что горше
сносить обиду от любви, чем знакомое зло от ненависти.

Порочное очарование, в котором всякое зло представляется добром,
убей меня обидами, но все же мы не должны быть врагами.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები