ნაწარმოებები


"რევაზ ინანიშვილის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი"     * * *     დაწვრილებით ფორუმზე https://urakparaki.com/?m=13&Theme=1545

ავტორი: ცისკაძე ოთარი
ჟანრი: თარგმანი
3 ოქტომბერი, 2021


William Shakespeare – Sonnet CXXI (121)

უილიამ  შექსპირი  -  სონეტი CXXI (121) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

სჯობს ლირწი იყო, მიგიჩნევდნენ ვიდრე საძრახად,
როცა გავსებენ უსაფუძვლო საყვედურებით
და სიყვარულის სიამეებს გულში დამარხავ
ასარიდებლად გამჭორავი წამხედურების.

რად უნდა იყოს სხვისი მზერა ქვეგამხედვარი,
მგზნებარე სისხლის მინიშნებით მაძაგებელი?
ანდა ჯაშუში, ცოდვით თავის შემაქცევარი,
განმკიცხველი და შეგონების მქადაგებელი?

მე ის ვარ – ვინც ვარ, არ დავუწყებ შემუდარებას
უგნურ მცოდველებს, ცოდვა  რომ არ ეთაკილებათ,
ჭეშმარიტების მამრუდებელ ქვებუდანებსაც
უფლება არ აქვთ შეეცადონ ჩემს მართლმხილებას.

თუმცა დანდობა მსგავს ავხორცებს არ აქვთ ოდნავი,
შეირაცხება მათგან ბილწად ყველა მოკვდავი.

3 ოქტომბერი, 2021 წ.William Shakespeare – Sonnet CXXI (121)

'Tis better to be vile than vile esteem'd,
When not to be receives reproach of being,
And the just pleasure lost which is so deem'd
Not by our feeling but by others' seeing:

For why should others false adulterate eyes
Give salutation to my sportive blood?
Or on my frailties why are frailer spies,
Which in their wills count bad what I think good?

No, I am that I am, and they that level
At my abuses reckon up their own:
I may be straight, though they themselves be bevel;
By their rank thoughts my deeds must not be shown;

Unless this general evil they maintain,
All men are bad, and in their badness reign.

Sonnet 121: Translation to modern English

It’s better to be vile than to be thought vile when not being so gets the same response as it would if you were, and you don’t even have the pleasure of doing the thing that evokes the criticism from those who think you’re vile, even though you don’t consider yourself to be.

For why should others’ hypocritical corruption be allowed to wink knowingly at my lustful tendencies? Or those weaker than I am comment on my weaknesses, presuming to judge what I think is good, bad?

No, I am what I am and those who condemn me are only revealing their own corruptness. I may be the straight one and they the ones out of line. You can’t judge my actions in terms of their vile thoughts, unless they’re prepared to maintain this general dictum: all men are bad and thrive in their badness.Подстрочный перевод А.Шаракшане

Лучше быть низким [подлым, порочным], чем низким считаться,
когда, не будь ты таков, тебя осуждают, как если бы был,
и теряется законное удовольствие, которое почитается таковым
не нашими чувствами, а взглядом других.

Почему должны фальшивые испорченные глаза других
приветствовать мою игривую кровь?
Или — почему за моими слабостями шпионят те, у кого еще больше слабостей,
кто своевольно считает плохим то, что я полагаю хорошим?

Нет, я — то, что я есть, и те, кто нацеливаются
на мои прегрешения, измеряют свои собственные;
возможно, я нравственно прям, а они сами перекошены,
и их гнусными мыслями не должны толковаться мои поступки,

      если только они не утверждают такого всеобщего торжества зла:
      все люди порочны и в своем пороке господствуют.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები