ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
17 ნოემბერი, 2021


William Shakespeare – Sonnet XCIX (99)

უილიამ  შექსპირი  -  სონეტი XCIX (99) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

სათუთი ია სურნელისთვის დავამუნათე:
რადგან გამხდარა ჩემი სატრფოს სუნთქვის მძარცველი,
ღრმა მეწამული, წარმტაც ღაწვებს რაც გაუნათებს,
ამოუხაპავს მოთარეშე ყვავილს ძარღვებში.

სატრფოს მკლავები გაუძარცვავს შროშანს კრძალული,
ხოლო თავშავას ზილფ-დალალთა პარვას ვაბრალი,
ერთი ვარდია სირცხვილისგან ღაწვშეფაკლული,
ხოლო მეორე ფერგამკრთალი, იმედგამწყრალი;

მესამე ვარდმა მიითვისა თეთრიც, წითელიც,
სართად დაურთო შენი სუნთქვის ანდამატებიც,
ვერ გაიხარებს ამის გამო დიდხანს სიმრთელით
და ჩამოჭკნება ამოხრული მავნე მატლებით.

სხვა ყვავილებსაც შუქი ადგა შენი სინათლის,
ზოგმა მშვენება წარგტაცა და ზოგმა ინანთი.

17 ნოემბერი, 2021 წ.William Shakespeare – Sonnet XCIX (99)

The forward violet thus did I chide:
Sweet thief, whence didst thou steal thy sweet that smells,
If not from my love's breath? The purple pride
Which on thy soft cheek for complexion dwells
In my love's veins thou hast too grossly dyed.

The lily I condemned for thy hand,
And buds of marjoram had stol'n thy hair:
The roses fearfully on thorns did stand,
One blushing shame, another white despair;

A third, nor red nor white, had stol'n of both
And to his robbery had annex'd thy breath;
But, for his theft, in pride of all his growth
A vengeful canker eat him up to death.

More flowers I noted, yet I none could see
But sweet or colour it had stol'n from thee.


Sonnet 99: Translation to modern English

I scolded the presumptuous violet like this: Dear thief, where did you steal your perfume if not from my love’s breath? You’ve very clearly got the deep purple colour of your velvet petals by dying them in my beloved’s blood. I condemned the lily for using the whiteness of your hand and the marjoram buds for stealing your hair. The roses were on tenterhooks, one blushing with shame, the other pale with despair; a third, neither red nor white, had stolen both red and white from your complexion, adding the perfume of your breath to his robbery. But as punishment for his theft a vengeful worm cut him off in his prime. I observed many more flowers but I couldn’t see any that hadn’t stolen its perfume or colour from you.Подстрочный перевод А.Шаракшане

      Раннюю фиалку так я бранил:
«Милая воровка, откуда ты украла свой сладостный аромат,
если не у дыхания моего возлюбленного? Пурпурное великолепие,
которое поселилось на твоей нежной щеке в качестве ее цвета,
ты слишком сгустила в венах моего возлюбленного».

Лилию я осуждал за то, что она обокрала твою руку,
а бутоны майорана украли твои волосы.
Розы были от страха как на иголках,
одна краснеющая от стыда, другая белая от отчаяния,

а третья, ни красная ни белая, обокрала обеих
и к своей краже присоединила твое дыхание,
но за ее воровство во всем великолепии ее расцвета
мстительный червяк поедает ее насмерть.

      Я наблюдал и другие цветы, но не видел ни одного,
      который бы не украл аромат или цвет у тебя.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები