ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
20 ნოემბერი, 2021


William Shakespeare – Sonnet XCVII (97)

უილიამ შექსპირი - სონეტი XCVII (97) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

მოსაკლისება შენი იყო მკაცრი ზამთრობა,
წარმავალი წლის განცხრომავ და წმინდა თავწყაროვ!
ო, რა სიბნელე გამოვცადე და რა დაზრობა,
დეკემბრის სუსხით შიშვლდებოდა ირგვლივ სამყარო.

ზაფხულში ერთურთს დავშორდით და მწარედ ვიოხრე,
ვერც შემოდგომამ მანუგეშა ანაკვნესარი,
ჰგავდა მკვდარი ქმრის ჩანასახის მზიდავ ქვრივოხერს,
დახუნძლულიყო გაზაფხულის დანათესარით.

უშენოდ ჩანდა მოწეული ეს ჭირნახული
უმამო ხილად, სასოებად საწყალ ობლების,
შენ ერთს გმსახურებს სიამენი რადგან ზაფხულის,
თუ წახვალ, ჩიტთა აღარ ისმის საგალობლებიც;

ან თუ ჟივიან, საბრალოა ისე გალობა,
კრთიან ფოთლები, რადგან თვლიან ზამთარს მახლობლად.

20 ნოემბერი, 2021 წ.William Shakespeare – Sonnet XCVII (97)

How like a winter hath my absence been
From thee, the pleasure of the fleeting year!
What freezings have I felt, what dark days seen!
What old December's bareness every where!

And yet this time removed was summer's time,
The teeming autumn, big with rich increase,
Bearing the wanton burden of the prime,
Like widow'd wombs after their lords' decease:

Yet this abundant issue seem'd to me
But hope of orphans and unfather'd fruit;
For summer and his pleasures wait on thee,
And, thou away, the very birds are mute;

Or, if they sing, 'tis with so dull a cheer
That leaves look pale, dreading the winter's near.


Sonnet 97: Translation to modern English

How like a winter my separation from you has been, since you provide the pleasure of the short year. What freezing cold and dark days I’ve experienced: it’s all been like dreary December. And yet this period of separation has actually been in summer time and productive autumn, rich with crops, bearing the fruit of a happier time, like a widow giving birth after her husband’s death. But this abundance seemed like a hopeless orphan to me because the summer and its pleasures all depend on you, and when you’re not with me even the birds are silent. If they sing it’s with such a lack of enthusiasm that the leaves grow pale with fear, dreading the closeness of winter.подстрочный перевод А.Шаракшанэ

Как похожа на зиму была моя разлука
с тобой, о радость мимолетного года!
Какой мороз я чувствовал, какие темные дни видел!
Какую наготу старого декабря видел кругом!

А ведь это время разлуки было летним временем,
плодовитой осенью, чреватой богатым урожаем --
носящей пышное бремя весны,
как утроба вдовы* после кончины господина;

и все же этот обильный урожай казался мне
не более чем надеждой сирот** и плодом без отцовства,
так как лето и его радости прислуживают тебе,
а когда тебя нет, сами птицы немы,

или, если поют, то издают такие унылые звуки,
что листья бледнеют, опасаясь, что зима близка.
    ---------

    *  В  оригинале  -- стилистическая фигура: "widowed  wombs", буквально:
"овдовевшие утробы".
    ** Трудное  место.  Возможное истолкование:  "...перспективой  рождения
отпрысков, обреченных на сиротство".

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები