ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ_ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
25 დეკემბერი, 2021


William Shakespeare – Sonnet CXVI (116) - სიყვარულის სონეტი

უილიამ შექსპირი - სონეტი CXVI (116) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

ერთგულ მიჯნურთა ქორწინებას მე არ დავთრგუნავ,
თუმც სიყვარული ნაღდ სიყვარულს ძლიერ სცილდება,
თუ ვერ გაუძლებს ძნელბედობის მრავალ საზრუნავს
და წარმავლობას შეუძლია მისი ცვლილება.

ტრფიალი მარად შეუძვრელი ნიშანსვეტია
და არასოდეს ეპუება მძვინვარ ქარიშხლებს,
ის ვარსკვლავია, რაც წარმართავს გემთა ხეტიალს
და მოგზაურებს ნავთსაყუდლის გზა-კვალს ანიშნებს. 

არ დაუდგება სიყვარული დრო-ჟამს ხუმარად,
ღაწვებს და ტუჩებს თუმც დაუჭკნობს მისი ხელცული,
არ უშინდება ჟამთასრბოლის არცერთ მუქარას,
აღსასრულამდე სატანჯველიც აზრს ვერ შეუცვლის.

თუ ჩამითვლიან შეფასებას ტრაბახ-ქადილად,
არც ლექსი მითქვამს, არც უყვარდათ როსმე ნამდვილად.

25 დეკემბერი, წმ. სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ხს. დღე, 2021 წ.William Shakespeare – Sonnet CXVI (116)

Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove:

O no! it is an ever-fixed mark
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth's unknown, although his height be taken.

Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle's compass come:
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.

If this be error and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.

Sonnet 116 Explanation In Modern English

I would not admit that anything could interfere with the union of two people who love each other. Love that alters with changing circumstances is not love, nor if it bends from its firm state when someone tries to destroy it. Oh no, it’s an eternally fixed point that watches storms but is never itself shaken by them. It is the star by which every lost ship can be guided: one can calculate it’s distance but not gauge its quality. Love doesn’t depend on Time, although the rosy lips and cheeks of youth eventually come within the compass of Time’s sickle. Love doesn’t alter as the days and weeks go by but endures until death. If I’m wrong about this then I’ve never written anything and no man has ever loved.Подстрочный перевод А.Шаракшане

Не дайте мне для [брачного] союза верных душ
допустить препятствия; та любовь не любовь,
которая меняется, когда находит изменения,
или сходит с пути, подчиняясь обстоятельствам.

О нет, это установленная навечно веха,
которая взирает на бури, всегда неколебима;
для всякой блуждающей ладьи это звезда,
чье значение неизвестно, хотя бы ее высота была измерена.

Любовь — не шут Времени, хотя цветущие губы и щеки
подпадают под действие его кривого серпа;
любовь не меняется с быстротекущими часами и неделями,
но остается неизменной до рокового конца.

Если я заблуждаюсь, и мне это докажут,
то, значит, я никогда не писал, и ни один человек никогда не любил.

{*  Всю  начальную  фразу сонета можно понять двояко: "Да не признаю я,
что  возможны  препятствия  для  союза  верных  душ"  или  "Пусть  я не буду
препятствием для союза верных душ".}

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები

საიტის წევრს ნიკით:  მე-კალ-მე ვულოცავთ დაბადების დღეს