ნაწარმოებებიავტორი: ოთარ_ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
9 იანვარი, 2022


William Shakespeare – Sonnet LXIX (69)

უილიამ შექსპირი - სონეტი LXIX (69) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

შენს იერსახეს ღვთივბოძებულს და ჰაეროვანს,
აღარ სჭირდება გულის ნატვრით მეტი მადლცხება, 
ყოველი ენა, სულების ხმა გამკობს ჯეროვნად
და არც მტერ-მოყვრის ნახოტბარი აღარ დაცხრება.

არ იშურებენ დითირამბებს შენდა საქებრად,
მაგრამ ისინი, ვინც მოხიბლე შენი სილაღით,
იწყებენ უგვან საქციელის გაქიაქებას,
თუკი განჭვრეტა შეუძლიათ სულის წიაღის.

მოინდომებენ შეფასებას ზნის და გონების,
ნამოქმედარით გიმოწმებენ ზრახვის სიმართლეს,
ფიქრით გკიცხავენ, თუმც თვალებით მოეწონები,
შენს ლამაზ ყვავილს შეურევენ ღვარძლის სიმყრალეს.

არ იმსახურებს ეგ მშვენება სურნელს უმდარესს,
თუმც იქ ყვავილობ, სადაც ნარებს თავს გაუყადრებ. 

9 იანვარი, 2022 წ.William Shakespeare – Sonnet LXIX (69)

Those parts of thee that the world's eye doth view
Want nothing that the thought of hearts can mend;
All tongues, the voice of souls, give thee that due,
Uttering bare truth, even so as foes commend.

Thy outward thus with outward praise is crown'd;
But those same tongues that give thee so thine own
In other accents do this praise confound
By seeing farther than the eye hath shown.

They look into the beauty of thy mind,
And that, in guess, they measure by thy deeds;
Then, churls, their thoughts, although their eyes were kind,
To thy fair flower add the rank smell of weeds:

But why thy odour matcheth not thy show,
The solve is this, that thou dost common grow.


Sonnet 69 in modern English
Those parts of you that the world can see leave nothing to be desired. Everyone says so, granting you that without reservation. They’re only speaking the obvious truth – even your enemies agree. And so, your outward self is rewarded with public praise. But those very people who give that well deserved praise to your beauty change their tune when they look beyond the superficial. They examine the beauty of your mind and gain insight by taking note of your deeds. Then, although they’ve been kind about the beautiful fragrance of your looks, they churlishly insist on the rank smell of the weeds of your actions. So if your deeds don’t match your looks, this is the reason: that you’re surrounding yourself with common companions.Подстрочный перевод А.Шаракшане

Те твои качества, которые видны глазам мира,
не лишены ничего, что могла бы пожелать сокровенная мысль;
все языки, выразители души, отдают тебе в этом должное,
говоря голую правду, как тебя хвалят даже враги.

Твоя внешность, таким образом, увенчана внешней хвалой,
но те же языки, которые воздают тебе то, что тебе причитается,
в других словах эту хвалу опровергают,
когда глядят дальше, чем видит [показывает] глаз.

Они стараются оценить красоту твоей души
и, в своих догадках, измеряют ее твоими поступками;
тогда в своих мыслях эти невежи — хотя бы их глаза были добрыми —
к твоему прекрасному цветку добавляют зловоние сорняков.

Но почему твой запах не соответствует твоему виду?
Причина в том, что ты цветешь там, где ты доступен всем.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები