ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
18 იანვარი, 2022


William Shakespeare – Sonnet LXXI (71)

უილიამ შექსპირი - სონეტი LXXI (71) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

იმ დროს მიგლოვე, როცა მნათე აამქუხარებს
გლოვის ზარებს და მათი ჟღერა სანამ მიწყდება,
ქვეყანას ამცნობს, წარმიტაცა ჟამმა მწუხარემ,
მატლთა სამკვიდრომ მიმიბარა დასამიწებლად.

თუკი როდისმე წაიკითხავ ბწკარებს გალექსილს,
მისი დამწერი ხელი ნუღარ მოგაგონდება,
რადგან არ მინდა მწუხარება უსაყვარლესის,
ჩემზე ნაფიქრით ცხარე ცრემლის მოგვრა, გოდება.

ხოლო თუ ლექსი მოგაგონებს საწყალ ტრუბადურს,
გააცამტვერებს როცა ჩემს გვამს მიწა ტიალი,
ნუღარ ახსენებ, გევედრები, სახელს უბადრუკს,
დაე, განქარდეს ჩემთან ერთად შენი ტრფიალიც,

თორემ შეგატყობს შენს სიმძიმილს ქვეყნიერება
და დაცინვისგან ვერ დაგიცავს მშვენიერებაც!

18 იანვარი, 2022 წ.


William Shakespeare – Sonnet LXXI (71)


No longer mourn for me when I am dead
Then you shall hear the surly sullen bell
Give warning to the world that I am fled
From this vile world, with vilest worms to dwell:

Nay, if you read this line, remember not
The hand that writ it; for I love you so
That I in your sweet thoughts would be forgot
If thinking on me then should make you woe.

O, if, I say, you look upon this verse
When I perhaps compounded am with clay,
Do not so much as my poor name rehearse.
But let your love even with my life decay,

Lest the wise world should look into your moan
And mock you with me after I am gone.

Sonnet 71 in modern English

When I’m dead don’t mourn for me any longer than you can hear the surly sullen bell telling the world that I’ve fled this vile world to live with the even more vile worms. No, if you read this line, don’t remember the hand that wrote it because I love you so much that I would like you to forget me rather than that, thinking about me, such thoughts would make you sad. Oh, I insist that if you read this poem when I’m, perhaps, mixed with clay, you must not even utter my poor name but let your love die with me in case the world, in its wisdom, should look closely at your mourning and mock you about me once I’ve gone.подстрочный перевод А.Шаракшанэ

Когда я умру, оплакивай меня не дольше,
чем будешь слышать угрюмый колокол,
оповещающий мир, что я бежал
из этого низкого [подлого, мерзкого] мира, чтобы поселиться с нижайшими червями.

Даже если прочитаешь эту строку, не вспоминай
руки, которая ее написала, ибо я люблю тебя так,
что хотел бы быть забытым тобою и в сокровенных мыслях,
если мысли обо мне причинят тебе страдание.

Или если, говорю я, ты взглянешь на эти стихи,
когда, возможно, я уже смешаюсь с глиной,
ты даже моего бедного имени не повторяй,
но пусть твоя любовь погибнет с моей жизнью,

чтобы всеведущий мир не заметил твоего плача
и не осмеял тебя из-за меня, когда меня не будет.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები