ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
30 იანვარი, 2022


William Shakespeare – Sonnet LXXVI (76)

უილიამ შექსპირი - სონეტი LXXVI (76) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

რად დაუკარგავთ ჩემს ახლანდელ ლექსებს ქარიზმა,
ნაირგვარობა და ჟამთა ცვლა რომ არ ეტყობათ,
თანამედროვე რად არ არის მათი გარითმვა,
ახალ მეთოდებს რად ჩამორჩა ჩემი ლექსწყობა?

რად არის მუდამ ერთნაირი ჩემი ყასიდა,
რისად ჩავაცმევ დღენიადაგ ჩვეულ სამოსელს?
ისე, რომ დამწერს გაამჟღავნებს პწკართა ყაიდა,
გამოიცნობენ წყობილსიტყვით ქების წარმომთქმელს.

ჩემი ლექსები,  საყვარელო, შენი აზმაა
და სიყვარული დასდებია ყველას სარჩულად;
ძველ სიტყვებს ვხმარობ სტრიქონების შესაკაზმავად,
ხელახლა ვხარჯავ იმას, ადრე რაც გახარჯულა.

ვით მზეა ძველიც და ახალიც მუდამ ცის მყარზე,
გაგიმეორებს სიყვარული ნათქვამს ცისმარე!

30 იანვარი, 2022 წ.William Shakespeare – Sonnet LXXVI (76)

Why is my verse so barren of new pride,
So far from variation or quick change?
Why with the time do I not glance aside
To new-found methods and to compounds strange?

Why write I still all one, ever the same,
And keep invention in a noted weed,
That every word doth almost tell my name,
Showing their birth and where they did proceed?

O, know, sweet love, I always write of you,
And you and love are still my argument;
So all my best is dressing old words new,
Spending again what is already spent:

For as the sun is daily new and old,
So is my love still telling what is told.


Sonnet 76 in modern English

Why is my verse so devoid of new devices – so resistant to variation and novelty? Why don’t I go along with the times and look around at newly adopted techniques and unfamiliar juxtapositions? Why do I write everything the same – always the same, confining all my ideas to their well-known clothes so that every word almost proclaims my name, where it was born and where it’s going to? Oh, you know, sweet love, I always write about you, and you, and love, are always my subject. So all I can do is clothe what I’ve already said in new words, spending again what I’ve already spent. In the same way that the sun is old and new every day, my love is always saying what has already been said.подстрочный перевод А.Шаракшанэ

Почему мои стихи настолько лишены новомодного великолепия -
Так далеки от разнообразия и быстрых перемен?
Почему я не обращаюсь, вместе с временем,
к новообретенным методам и странным сочетаниям*?

Почему я пишу постоянно одно и то же, всегда одинаково,
и одеваю воображение в ту же знакомую одежду,
так что каждое слово почти называет мое имя,
обнаруживая свое рождение и происхождение?

О знай, любовь моя, я всегда пишу о тебе,
и ты и любовь - моя постоянная тема,
так что лучшее, что я могу, - это нарядить старые слова по-новому,
тратя опять то, что уже потрачено.

Ведь солнце каждый день и ново и старо,
так и моя любовь постоянно говорит то, что уже сказано.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები