ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
17 აპრილი, 2022


William Shakespeare – Sonnet CXII (112)

უილიამ  შექსპირი  -  სონეტი CXII (112) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

შენი ტრფობით და სიბრალულით გამიქარწყლდება
დამღა შუბლიდან, ავი ენით ამონატვიფრი,
არაფრად მიჩანს სხვისგან ქება, ანდა ბრალდება,
თუ  ნაკლს მპატიობ და მამართლებ გულის ნაფიქრით.

შენ დაგრთე ნება განიკითხო ჩემი ბუნება,
შენით ვგებულობ ჩემს ქცევაში კეთილს, სასირცხოს, 
შენ გარდა ვერვინ მოახერხებს გადარწმუნებას
კარგად რასაც ვთვლი უარვყო, ან ცუდი - გავკიცხო.

უღრმეს უფსკრულში ჩავუძახე სხვათა ლაპარაკს,
სმენა  დავიხშე და გავხევდი, როგორც პითონი,
მარტოდენ შენ ხარ ანთებული ჩემთვის ლამპარად,
გულგრილად ვხვდები ავმეტყველს, თუ ხოტბას პირმოთნის.

რადგან მხოლოდ შენ დაივანე გულის ნაკრძალში,
მთელი სამყარო გარეშემო მოჩანს ჩამღრძვალი.

17 აპრილი, ბზობა, 2022 წ.William Shakespeare – Sonnet CXII (112)

Your love and pity doth the impression fill
Which vulgar scandal stamp'd upon my brow;
For what care I who calls me well or ill,
So you o'er-green my bad, my good allow?

You are my all the world, and I must strive
To know my shames and praises from your tongue:
None else to me, nor I to none alive,
That my steel'd sense or changes right or wrong.

In so profound abysm I throw all care
Of others' voices, that my adder's sense
To critic and to flatterer stopped are.
Mark how with my neglect I do dispense:

You are so strongly in my purpose bred
That all the world besides methinks are dead.


Sonnet 112: Translation to modern English

Your love and pity compensate for the gossip that’s branded me because what do I care about being called either good or bad as long as you ignore the bad things about me and acknowledge the things that are good? You’re all the world to me and I have to try and work out what’s good or bad about myself from the things you say. No-one else matters to me and I don’t matter to anyone alive so it’s entirely your opinion that determines what’s right or wrong. I have such a profound contempt for what others say that my sharp senses are cut off from both criticism and flattery. Notice how I don’t care that the world neglects me. You mean so much to me that everyone, apart from me, thinks you’re dead.


Подстрочный перевод А.Шаракшане

Твоя любовь и жалость заглаживает клеймо,
которое вульгарный скандал отпечатал на моем лбу,
ибо что мне за дело, кто говорит обо мне хорошо или дурно,
если ты скрашиваешь дурное во мне и одобряешь [допускаешь] хорошее?

Ты для меня — весь мир, и я должен стараться
узнать свои постыдные и похвальные стороны с твоих слов.
Никто другой для меня, как и я ни для кого на свете,
не может изменить моего закоренелого [ставшего стальным] восприятия хорошего или дурного.

В такую глубокую бездну я бросаю всякую заботу
о мнениях [голосах] других, что мой слух гадюки
для клеветника и льстеца затворен.
Смотри, как я оправдываю свое пренебрежение:

ты так прочно поселился в моих помыслах,
что весь остальной мир, кажется мне, мертв.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები