ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
24 აპრილი, 2022


William Shakespeare – Sonnet CXX (120)

უილიამ  შექსპირი  -  სონეტი CXX (120) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

დამეხმარება უწინდელი შენი მკაცრობა,
დაუნდობლობა, სასიკვდილოდ რითიც მომწყლავდი,
რადგან ამჯერად მე მომიწევს თავის დამცრობა,
შემცოდეს ერთი ნერვიც აღარ შემრჩა ფოლადის.

თუ შეგაშფოთე, გამცემმა და სხვასთან მავალმა,
ვით შენ დამზაფრე, - მაშ, ჯოჯოხეთს გამოივლიდი,
მხედველობაში არ მივიღე გულქვა მტარვალმა,
რარიგ მტანჯავდა გულგატეხილს შხამი სიფლიდის.

მახსოვს მწუხარე ღამე აღთქმის გამამრუდები,
მაშინდებური გულისტკენა მოუშუშარი,
მსურს შენებურად მეც შევძლო და გადაუდებლივ
გულის მალამოდ შეგთავაზო ცრემლთა მუშკამბრი.

შენი ღალატი აწ ქცეულა გამოსასყიდად
და გამოდგება ჩემი ცოდვის გამოსაქვითად.

24 აპრილი, აღდგომა, 2022 წ.William Shakespeare – Sonnet CXX (120)

That you were once unkind befriends me now,
And for that sorrow which I then did feel
Needs must I under my transgression bow,
Unless my nerves were brass or hammer'd steel.

For if you were by my unkindness shaken
As I by yours, you've pass'd a hell of time,
And I, a tyrant, have no leisure taken
To weigh how once I suffered in your crime.

O, that our night of woe might have remember'd
My deepest sense, how hard true sorrow hits,
And soon to you, as you to me, then tender'd
The humble salve which wounded bosoms fits!

But that your trespass now becomes a fee;
Mine ransoms yours, and yours must ransom me.


Sonnet 120: Translation to modern English

That you were once unfaithful to me is now a benefit and, unless my nerves were made of brass or beaten steel, I have to bow my head as an act of repentance for the sorrow that I felt, because if you were as upset by my cruelty as I was by yours, then your agonies have been like those of hell. And I, a tyrant, haven’t taken the time to think about the suffering I’ve undergone from your treatment of me. Oh, if only our period of black depression had reminded my innermost soul of how pitilessly real sorrow strikes I would quickly have offered you the healing ointment of love that mends the wounded heart, as you once quickly offered it to me! But your crime against me has now become a debt. My crime cancels your debt, and yours must cancel mine.


Подстрочный перевод А.Шаракшане

То, что ты однажды был жесток со мной, благоприятствует мне теперь,
и из-за горя, которое я тогда испытал,
я теперь обязательно должен согнуться от тяжести своего греха,
если только мои нервы не из меди или кованого железа,

так как если ты был моей жестокостью потрясен,
как я прежде твоей, ты пережил адское время,
а я, тиран, не удосужился
взвесить, как я тогда страдал из-за твоего греха.

О, если бы наша ночь горя могла вспомнить
о моих глубочайших чувствах, о том, какой тяжелый удар наносит настоящая печаль,
и быстро тебе — как ты тогда мне — предложить
скромный бальзам, подходящий для раненой груди!

Но то твое прегрешение теперь становится платой:
мое искупает твое, а твое должно искупить мое.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები