ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
1 მაისი, 2022


William Shakespeare – Sonnet CXIX (119)

უილიამ  შექსპირი  -  სონეტი CXIX (119) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

სირინოზების ცრემლთა შხამი ბედმა მაგემა,
მტანჯა ამ ბილწი ჯოჯოხეთით - გაარჯლებულმა, 
სასოს შიშით და შიშს - იმედით ცვლიდა საგვემად,
იქ ვმარცხდებოდი, თავს რომ ვთვლიდი გამარჯვებულად!

შემცოდე გული დაისაჯა წარმწყმედ კრულებით,
უმაღლეს ნიშატს შეადარა ცოდვა ბნელეთის,
თვალებმა ლამის მიატოვეს მათი ღრმულები,
ციებ-ცხელებამ როცა მქენჯნა ელეთმელეთით.

ახლა კი ვუწყი, გვახეირებს ჟამის ძვინებაც,
უმჯობესდება სათნოება ხშირად წყმედილით;
თუ მოვახერხებთ ძველი ტრფობის აღორძინებას,
უფრო მშვენდება ძნელბედობით გამობრძმედილი.

თავს ვემდური და ვეშურები ძვირფას ამაგდარს,
უკეთურებით რაც წავაგე, მიზღავს სამმაგად!

1 მაისი, კვირაცხოვლობა, 2022 წ.


William Shakespeare – Sonnet CXIX (119)

What potions have I drunk of Siren tears,
Distill'd from limbecks foul as hell within,
Applying fears to hopes and hopes to fears,
Still losing when I saw myself to win!

What wretched errors hath my heart committed,
Whilst it hath thought itself so blessed never!
How have mine eyes out of their spheres been fitted
In the distraction of this madding fever!

O benefit of ill! now I find true
That better is by evil still made better;
And ruin'd love, when it is built anew,
Grows fairer than at first, more strong, far greater.

So I return rebuked to my content
And gain by ill thrice more than I have spent.


Sonnet 119: Translation to modern English

What seductive potions I have drunk – sweet but distilled in reality from substances foul as hell – applying doubt to my hopes and hope to my doubts, ever losing just as I think myself to be on the brink of victory! What wretched mistakes my heart made at a time when I felt I had never been so blessed! How my eyes have popped out of their sockets in the throes of this maddening fever! But oh, the benefits of evil! Now I can see it’s true that good things can be made better by evil and that ruined love can become even better when it’s rebuilt – stronger and far greater. And so I return, chastened, to the one who makes me happy and, because of the evils I’ve committed, I get back three times what I’ve spent.


Подстрочный перевод А.Шаракшане

Какие я пил зелья из слез Сирен,
выделенные из перегонных сосудов, внутри скверных, как ад,
применяя страхи к надеждам и надежды к страхам,
всегда терпя поражение, когда видел себя победившим!

О какие ужасные ошибки совершило мое сердце,
когда полагало себя счастливым как никогда!
Как мои глаза от приступов вылезали из орбит
в смятении этой сводящей с ума лихорадки!

О польза вреда [несчастья; греха]! теперь я нахожу верным,
что лучшее посредством зла делается еще лучше,
и разрушенная любовь, когда ее строят заново,
становится еще прекраснее, чем вначале, — прочнее, гораздо больше.

Так я, пристыженный, возвращаюсь к источнику моего довольства
и приобретаю посредством вреда [несчастья; греха] втрое больше, чем потратил.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები