ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ_ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
9 მაისი, 2022


William Shakespeare – Sonnet CXXIV (124)

უილიამ  შექსპირი  -  სონეტი CXXIV (124) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

თუ წარმოშობდა ჩემს სიყვარულს გარემოება,
ჩაითვლებოდა უცილობლად იღბლის ნაბუშრად,
ემონებოდა ბედისწერის ცვლად გემოვნებას,
ემგვანებოდა ყვავილს, ანდა ბალახს ხამუშად.

შემთხვევითობას ეს ტრფიალი  როდი ეყრდნობა,
არც მედიდური გაღიმებით მოიყივნება,
ვერ დაიურვებს გაჭირვება, ალალბედობა
და ფიანდაზად არ ეგება ჟამთა დინებას;

არ უშინდება პოლიტიკას, ქცეულს მწვალებლად,
პამპულას როლსაც ითაკილებს არასაკადრისს,
ხელეწიფება საკუთარი თავის სწავლება,
ხვატი არ ზრდის და ვერ დაახრჩობს თავსხმის ნაკადიც;

ყველა მედროვე იყოს ამის კვერის დამკვრელი,
ვინც სცოდავდა და მონანული წარდგა სამკვდრეთში.

9 მაისი, 2022 წ.William Shakespeare – Sonnet CXXIV (124)

If my dear love were but the child of state,
It might for Fortune's bastard be unfather'd'
As subject to Time's love or to Time's hate,
Weeds among weeds, or flowers with flowers gather'd.

No, it was builded far from accident;
It suffers not in smiling pomp, nor falls
Under the blow of thralled discontent,
Whereto the inviting time our fashion calls:

It fears not policy, that heretic,
Which works on leases of short-number'd hours,
But all alone stands hugely politic,
That it nor grows with heat nor drowns with showers.

To this I witness call the fools of time,
Which die for goodness, who have lived for crime.


Sonnet 124: Translation to modern English

If the great love which I have for you had been created simply by circumstances it would be like an illegitimate child – at the mercy of changing circumstances. It would be subject to fashion – what’s in or out at any given time – rejected when seen as weeds and embraced when seen as flowers. No, it was created with more resolve. It’s affected neither by the approval of authority nor by the challenge to authority, which is the current fashion. It isn’t afraid of political plotting, which operates in a short time span, but stands alone – independent, wise and secure – neither growing in sunshine nor drowning in showers. As witness to that I call all those fashion-followers who, after living bad lives, repented on their deathbeds in the hope of transforming that bad into good.


Подстрочный перевод А.Шаракшане

Если бы моя драгоценная любовь была рождена лишь положением,
она, как незаконный ребенок Фортуны, могла быть лишенной отца,
будучи подвержена любви Времени или ненависти Времени, —
сорняк среди сорняков или цветок, который собирают вместе с другими цветами.

Нет, она была основана отнюдь не на случайности;
на нее не действует благосклонная пышность, она не падает
под ударами порабощающих невзгод,
к чему нас влечет время.

Она не боится Политики, этой еретички,
действующей по договорам на считанные часы,
но одна ведет свою великую политику,
так что не растет от тепла и не затопляется ливнями.

В свидетели этого я призываю шутов Времени,
которые умирают во имя добра, а жили во имя преступления.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები