ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
17 მაისი, 2022


William Shakespeare – Sonnet CXXX (130)

უილიამ  შექსპირი  -  სონეტი CXXX (130) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

ჩემს შეყვარებულს თვალი მზეებრ არ უელვარებს,
თანაც მის ტუჩზე წითელია ბევრად ბადახში;
წაბლისფერია თეთრის ნაცვლად მკერდი მღელვარე,
თმის ღეროები შავ მავთულებს უგავს თმადაშლილს.

დამასკოს ვარდი მომიხილავს თეთრიც, ყირმიზიც,
სატრფოს ღაწვებზე ეს ელფერი არ დანთებულა,
სიტურფით დიდად ჩამორჩება ყვავილს პირიმზის,
ხოლო სურნელით - აურაცხელ ინანთეულსაც.

ვტკბები ხმის ტემბრით, მის ლაპარაკს როცა მოვისმენ,
უმჯობესია თუმც მუსიკა გულსასეიროდ,
არ შევსწრებივარ ქალღმერთების რონინს როდისმე,
სატრფო კი მიწას შეეხება, ოდეს სეირნობს.

ტოლს არ დაუდებს ვინმეს სატრფო, მე ვარ თავდები,
მათში, ვინც ტურფად შეურაცხავთ გაზვიადებით.

17 მაისი, 2022 წ.


William Shakespeare – Sonnet CXXX (130)

My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.

I have seen roses damask'd, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.

I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress, when she walks, treads on the ground:

And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.


Sonnet 130: Translation to modern English

My mistress’ eyes are nothing like the sun; coral is far more than her lips are. If snow is white, all I can say is that her breasts are a brownish grey colour. If hairs can be compared with wires then black hairs grow on her head. I know what pink, red and white roses look like but I don’t see any roses in her cheeks. And there’s more pleasure in some perfumes than there is in my mistress’ reeking breath! I love her voice although I know that music is more pleasing to the ear. I admit I’ve never seen a goddess walking; when my mistress walks she treads firmly on the ground. And yet, by heaven, I think that my love is as unique as any woman who is the subject of a romantic poem.


Подстрочный перевод А.Шаракшане

Глаза моей возлюбленной ничуть не похожи на солнце;
Коралл гораздо краснее, чем красный цвет ее губ;
если снег — белый, то почему тогда ее груди бурого цвета;
если волосы — проволока, то у нее на голове растет черная проволка.

Я видел дамасские розы, они красно-белые,
но я вовсе не нахожу подобных роз в ее щеках,
и есть ароматы приятнее,
чем дух, исходящий от моей возлюбленной.

Я люблю слушать, как она говорит, и все же мне хорошо известно,
что музыка звучит гораздо приятнее.
Признаю, что никогда не видел, как ходят богини,
моя же возлюбленная, когда ходит, ступает по земле.

И все же, клянусь небом, я полагаю, что моя любовь не уступит красотой
любой женщине, неверно изображенной с помощью лживых сравнений.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები