ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
17 ივნისი, 2022


William Shakespeare – Sonnet CXLIX (149)

უილიამ  შექსპირი  -  სონეტი CXLIX (149) – თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

უყვარულობას, ულმობელო, რისად მაბრალი,
შენი გულისთვის საკუთარი თავის მაოხარს?
თავს არ ვზოგავდი, ვეპყრობოდი მას ვით მტარვალი,
მსხვერპლად გავიღე რამდენი რამ ტრფობის საოხად!

განა მეგობრად შემირაცხავს შენი მოშურნე?
ვისაც უწყრები, ვეპირები პირმოთნეობას?
ვერ გაგიხდები შერისხულიც ავის მოსურნე,
მე დავიბრალებ ჩამორთმეულ სულის მხნეობას.

სასიქადულო გამაჩნია ან რა ღირსება,
რომ მეთაკილოს სიყვარულით შებორკილება?!
თაყვანსაცემლად მიქცევია შენი ლირწებაც,
გული შენს თვალთა მითითებებს ემორჩილება. 

ახლა კი მივხვდი, რანაირი მოგწონს მუშტარი,
თვალხილულთ ყვარობ, არ გინდივარ ტრფობით უშტარი!

17 ივნისი, 2022 წ.


William Shakespeare – Sonnet CXLIX (149)

Canst thou, O cruel! say I love thee not,
When I against myself with thee partake?
Do I not think on thee, when I forgot
Am of myself, all tyrant, for thy sake?

Who hateth thee that I do call my friend?
On whom frown'st thou that I do fawn upon?
Nay, if thou lour'st on me, do I not spend
Revenge upon myself with present moan?

What merit do I in myself respect,
That is so proud thy service to despise,
When all my best doth worship thy defect,
Commanded by the motion of thine eyes?

But, love, hate on, for now I know thy mind;
Those that can see thou lovest, and I am blind.


Sonnet 149: Translation to modern English

Can you, oh cruel woman, say that I don’t love you when I take your side against myself? Don’t I think about you and forget about myself, you tyrant? Who dislikes you that I would call my friend? Who do you dislike who I like? Yes, if you scowl at me don’t I take immediate revenge on myself by moaning in pain? What quality do I see in myself that would make me too proud to serve you when the best in me worships your defects, commanded as I am by the merest flickering of your eyes? But carry on hating me, my love, because I know your mind now. You love those who can see, and I am blind!


Подстрочный перевод А.Шаракшане

Можешь ли ты, о жестокая, сказать, что я тебя не люблю,
когда я выступаю против себя, с тобой заодно?
Разве я не думаю о тебе, когда забываю
себя, становясь во всем тираном ради тебя?

Кого из тех, кто отвергает тебя, я называю своим другом?
Перед кем из тех, кого ты не одобряешь, я заискиваю?
Мало того, если ты сердишься на меня, разве я не
наказываю себя немедленно стоном?

Какое достоинство я в себе почитаю,
чтобы, возгордившись, презреть службу тебе,
когда всё лучшее во мне поклоняется твоим недостаткам,
послушно малейшему движению твоих глаз?

Однако, любовь моя, отвергай меня и дальше, так как теперь я знаю твой характер:
ты любишь тех, кто видит тебя, а я слеп.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები