ნაწარმოებები


გამარჯვებას ვუსურვებთ გმირ უკრაინელ ხალხს რუს აგრესორზე. დიდება უკრაინას !!!     * * *     Сла́ва Украї́ні !!!

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
21 ივნისი, 2022


William Shakespeare – Sonnet CLI (151)

უილიამ  შექსპირი  -  სონეტი CLI (151) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

სინდისს არ იმჩნევს სიყვარული, რადგან ნორჩია,
თუმცა სინდისი სიყვარულმა შობა სულმნათი,
ნაზო თაღლითო, ჩემს შეცდომას შეხვდი მორჩილად,
ბრალი შენც გიძღვის, არ გამკიცხო მეტრფე მუნათით.

როცა მღალატობ, მეც ჩავდივარ მუხანათობას,
ტლანქ გვამს ნებდება ზნემაღალი სული ცხებული,
აღარ უკრძალავს აღგზნებულ ხორცს ურცხვად გართობას,
ვნების მორევში გალაღებას ლამობს სხეულიც.

აამღელვარებ, სანუკვარი შენ ხარ ზმანება,
ძვირფას ჯილდოსთვის არ აშინებს მწიკვლის წაცხებაც,
ბედნიერია, თუ ყმასავით გეთაყვანება,
შენთვის აღდგება, ანდა მიწას დაენარცხება.

ნუ თვლი მის ტრფიალს გაცხადებად უსინდისობის,
ვინც აღმადგინებს, ან ძირს დამცემს - უიმისობით! 

21 ივნისი, 2022 წ.


William Shakespeare – Sonnet CLI (151)

Love is too young to know what conscience is;
Yet who knows not conscience is born of love?
Then, gentle cheater, urge not my amiss,
Lest guilty of my faults thy sweet self prove:

For, thou betraying me, I do betray
My nobler part to my gross body's treason;
My soul doth tell my body that he may
Triumph in love; flesh stays no farther reason;

But, rising at thy name, doth point out thee
As his triumphant prize. Proud of this pride,
He is contented thy poor drudge to be,
To stand in thy affairs, fall by thy side.

No want of conscience hold it that I call
Her love for whose dear love I rise and fall.


Подстрочный перевод А.Шаракшане

Любовь слишком молода, чтобы знать, что такое совесть,
и все же кто не знает, что совесть [виноватое сознание] рождается из любви?
Поэтому, милая обманщица, не слишком осуждай мой проступок,
а то как бы тебе, прелестная, самой не оказаться виноватой в моих прегрешениях,

поскольку, когда ты предаешь меня, я предаю
благородную часть себя измене своего грубого тела:
моя душа говорит моему телу, что оно может
торжествовать в любви; комок плоти не ждет дальнейших уговоров,

но, поднимаясь от упоминания твоего имени указывает на тебя,
как на свой победный трофей. Гордый своим расцветом,
он согласен быть твоим жалким рабом —
стоять за тебя в твоих делах, падать возле тебя.

Не считай недостатком совести то, что я называю
«любовью» ту, ради чьей драгоценной любви я встаю и падаю.


{*  В  оригинале  -  игра на слове "conscience", которое может означать
"совесть", "угрызения совести" или "знание".
**  В  оригинале  -  "urge  not  my  amiss",  что  можно понять как "не
настаивай, что я заблуждаюсь" или как "не подталкивай меня к заблуждению".}

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები