ლიტ-მოვლენა


ლიტ. კონკურსი - - “რჩეულის-რჩეული“     * * *     დაწვრილებით ლიტ-მოვლენაში
ლიტ–მოვლენების ანონსი
ჩატარების თარიღი: 2021-05-20 23:00. ანონსის ავტორი: ფლორენცია
ლიტ. კონკურსი -- რჩეულის- რჩეული

20 აპრილიდან 20 მაისის ჩათვლით ფეისჯგუფი რჩეული აცხადებს კლასიკური ლექსის კონკურსს,
რომლის ფარგლებშიც გამოვლინდება 10 გამარჯვებული, (საკმარისი ლექსების შემთხვევაში)

გამარჯვებულებს გადაეცემათ ფულადი პრიზები:
1 ადგილი - 400 ლ.
2ადგილი - 300 ლ.
3 ადგილი - 200 ლ.
4-10  ადგილი 100 ლ.

კონკურსის პირობები:

ა. კონკურსზე დაიშვება.მხოლოდ ავტორის მიერ გამოგზავნილი, ქართულ ენაზე დაწერილი ერთი (1) კონვენციური, რითმიანი ლექსი.

ბ. სასურველია ლექსი იყოს გამოუქვეყნებელი.
სავალდებულოა, რომ ლექსი არ იყოს სხვა კონკურსში განამარჯვები.

გ. საკონკურსო ლექსები, ქვემოთ აღნიშნულ მეილზე მიიღება: 20 აპრილიდან 20 მაისის ჩათვილით- xatato274@gmail.com

დ. მიიღება მხოლოდ წერილობითი ფორმის  ლექსები.(ვიდეო -აუდიო  ჩანაწერი და ხელნწერი
არ მიიღება).

ე. გამარჯვებულები გამოვლინდებიან ამა წლის 26 მაისს.

ჟიურის წევრები:

სოსო სიგუა
ლევან კესიდი
ქეთა მჭედლიშვილი
ეკატერინე გურული
თემო ჭახნაკია

PS (რა მოთხოვნაც არ წერია წესდებაში, ე.ი. არ არსებობს)

1