ილუსტრაცია


ლიტ. კონკურსი - - “რჩეულის-რჩეული“     * * *     დაწვრილებით ლიტ-მოვლენაში

ტატიანა სნეჟინას ძეგლი როცა  კაცთაგან დევნილს, დალახვრილს... აჰა, კაცი!
1 2 3 ... 208 209 210