ნაწარმოებები


    * * *    

ავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
22 დეკემბერი, 2012


უილიამ შექსპირი - სონეტი XLVI (46)

გულსა და თვალებს გაუმართავთ დიდი ცილობა,
როგორ გაიყონ შენი სახის ნაალაფარი,
სახის დამალვის გულისაგან თვალთ აქვთ მცდელობა,
გულს სურს რომ იყოს შენი სახის თავშესაფარი.

გული აცხადებს, სამუდამოდ მასში ბინადრობ,
ზანდუკში, სადაც ვერ მიწვდება თვალების მზერა,
მოპასუხე კი ამ განაცხადს მტკიცედ უარყოფს,
ამბობს რომ შენი სილამაზის თვალია კერა.

რომ გადავწყვტო საკუთრების ამგვარი დავა,
ნაფიც მსაჯულნად მოვუწოდებ ფიქრთ – გულის მდგმურებს,
გამოიტანონ განაჩენი და მათ დაასკვნან,
თვალი რა წილს და გული კი რა ხვედრს იმსახურებს:

თვალებს წილად ხვდათ გარეგნობა შენი ხილული
და სულიერი სიყვარულის ხვედრს იღებს გული.


22 დეკემბერი, ანნაობა, 2012 წ.William Shakespeare – Sonnet XLVI (46)


Mine eye and heart are at a mortal war
How to divide the conquest of thy sight;
Mine eye my heart thy picture's sight would bar,
My heart mine eye the freedom of that right.

My heart doth plead that thou in him dost lie--
A closet never pierced with crystal eyes--
But the defendant doth that plea deny
And says in him thy fair appearance lies.

To 'cide this title is impanneled
A quest of thoughts, all tenants to the heart,
And by their verdict is determined
The clear eye's moiety and the dear heart's part:

As thus; mine eye's due is thy outward part,
And my heart's right thy inward love of heart.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები