ილუსტრაცია


ლიტ. კონკურსი - - “რჩეულის-რჩეული“     * * *     დაწვრილებით ლიტ-მოვლენაში

სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“  ლევან ჯიჯავაძის  წინააღმდეგ ბინები უფასოდ - დამოუკიდებელ საქართველოში! იხარე ერო, ხალხის მტრები - გულაგებში! 2011 წელი, ადლიაში, ზღვის სანაპიროზე ალა კორობკინას ორსართულიანი სახლის ბათუმის მერიის თანამშრომლები ანგრევენ 1918 წლის რუკა
1 2 3 4 ... 208 209 210